Kursplan för Interaction design methodology

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-11-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInteraction design methodology
 • KurskodTDA497
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23116
 • Max antal deltagare75
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Hemtentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0212 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • TDA495 Interaktionsdesign - metodik
  • TDA496 Interaction design methodology

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen TDA289 Human - computer interaction eller DAT215 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt eller motsvarande krävs.

  Syfte

  Kursen introducerar grundläggande designmetodik inom interaktionsdesign med fokus på designfrågor som rör estetik och användarupplevelser. Kursen består av flera mindre övningar, ett grupparbete och en individuell rapport. Teori varvas med praktik för att ge studenterna träning i att arbeta systematiskt med utformningen av IT system. Träning i specifika designmetoder ges genom övningar och grupparbetet medan metametoder såsom iterativ design är del av upplägget för grupparbetet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse

  • Beskriva faser av designprocessen
  • Beskriva metoder för att arbeta med interaktionsdesign
  • Beskriv likheter och skillnader i olika designmetoder
  • Beskriv överväganden för att involvera användare i designprocessen

  Färdigheter och Förståelse

  • Designa teknik med hänsyn till användare
  • Ändra designmetoder för att passa användarens kontext och behov
  • Identifiera användarnas behov och krav
  • Utveckla och beskriva nya designmetoder
  • Planera designprojekt med avseende på att utforma mål, krav, tillgängliga resurser och expertis
  • Arbeta i interkulturella miljöer (avseende både skillnader i kutur och utbildningsbakgrund) 

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Analysera design som tar hänsyn till användarnas behov
  • Göra en välgrundat utvärdering av de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
  • Kritisera design och designprocesser med avseende på de metoder som används
  • Identifiera etiska och sociala dilemman inom interaktionsdesigns för både forskning och praktik
  • Reflektera över din egna designprocessen objektivt

  Innehåll

  Kursen ger en introduktion till metodik inom interaktionsdesign. Kursen består av flera mindre övningar, ett grupprojekt, och en individuell examination. Teori kombineras med praktik, för att ge studenterna träning i att arbeta systematiskt med design av interaktiva system. Träning inom specifika metoder ges genom övningar och grupprojektet, medan metametoder som tex iterativ design är aspekter av grupprojektet.

  Organisation

  Kursen är uppbyggd av en serie föreläsningar i kombination med övningar och projekt.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom två moduler, nämligen:

  1. Övningar och projekt, 3 hp (godkänd/underkänd)
  2. Hemtentamen, 4,5 hp (underkänd,3,4,5)

  Slutbetyget för kursen baseras på betyget på hemtentamen.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-02-28: Examinator Examinator ändrat från Eva Eriksson (it1erev) till Mafalda Samuelsson-Gamboa (msantos) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]
   • 2019-05-17: Examinator Examinator ändrat från Olof Torgersson (oloft) till Eva Eriksson (it1erev) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]
   • 2019-04-30: Examinator Examinator ändrat från Sus Lyckvi (lundsus) till Olof Torgersson (oloft) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]
  • Ändring gjord på modul:
   • 2019-11-20: Modultyp Modultyp ändrat från Tentamen till Hemtentamen av PA
    [0112 Tentamen 4,0 hp]