Kursplan för Kryptografi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCryptography
 • KurskodTDA352
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Jan 2020 fm L
 • 02 Maj 2020 fm DIST
 • 26 Aug 2020 em J

I program

Examinator

 • Aikaterini Mitrokotsa
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TDA350 Kryptoteknik
 • TDA351 Kryptografi

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att kunna följa kursen krävs kunskaper om datastrukturer och diskret matematik, motsvarande inledande kurser i ämnena samt programmeringskunskaper (exempelvis C, Java eller Haskell).

Syfte

Kursens syfte är att ge en översikt över kryptografiska begrepp, primitiver, protokoll och applikationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • sammanfatta de viktigaste målen för kryptografi och illustrera dessa med ett antal exempel på hur kryptografiska tjänster är integrerade i aktuella tillämpningar, både i mjukvara och hårdvara
 • beskriva mål, konstruktionsprinciper och gemensamma strukturer för att skapa hemliga nycklar, t.ex. block- och ström-chiffer och meddelandeautentiseringskoder.
 • identifiera, analysera och förklara olika former av attacker som baserats på felaktig användning av primitiver, tillstånd eller protokoll.
 • förklara hur grundläggande primitiver för öppna nyckar kan definieras utifrån svårlösliga matematiska problem som t.ex. diskreta logaritmer eller faktorisering, samt analysera varianter av dessa system.
 • förklara hashfunktioners olika användningsområden i andra kryptografiska primitiver och protokoll, samt de krav detta ställer på hashfunktioner.
 • exemplifiera när olika säkerhetskoncept, såsom informationsteoretiska, beräkningsbara, bevisbara och praktisk säkerhet, är tillämpliga samt beskriva de säkerhetsgarantier som de erbjuder.
 • förklara grundläggande tekniker för kryptering med såväl hemlig som öppen nyckel.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande begrepp inom kryptografi (sekretess, autentisering, oavvislighet). Kryptering med symmetrisk nyckel: block- och strömchiffer, konstruktionsprinciper, exempel, och meddelandeautentiseringskoder. Kryptering med öppen nyckel: asymmetriska chiffer, signaturer. Attackmodeller och säkerhetskoncept. Protokoll för nyckelhantering, autentisering och andra tjänster.

Organisation

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och handledning i samband med inlämningsuppgifter.

Litteratur

Information om litteratur ges på kursens hemsida före kursstart.
http://www.cse.chalmers.se/edu/course/TDA352/

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3, 4 eller 5.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-31: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2020-04-07 Förmiddag till 2020-05-02 Förmiddag av Beslut Grulg
   [2020-04-07 6,0 hp, 0215]
  • 2020-03-26: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av examinator
   [30565, 51406, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)