Kursplan för Diskret optimering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDiscrete optimization
 • KurskodTDA206
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02114
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2020 fm H
 • 19 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive diskret matematik och linjär algebra), programmering, algoritmer och / eller datastrukturer.

Syfte

Kursen behandlar optimeringsproblem i diskreta strukturer såväl i teori som praktik. Det finns starka kopplingar till optimeringsteori (linjär optimering), datavetenskap (algoritmer och komplexitet), och operationsanalys. Optimeringsproblem uppstår i många olika sammanhang, exempelvis transportlogistik, telekommunikation, industriell planering, ekonomi, bioinformatik, hårdvarudesign och kryptologi. En karaktäristisk egenskap hos sådana problem är att de är svåra att lösa. Kursen syftar till att utveckla förmågan att modellera verkliga problem och att använda matematiska och algoritmiska verktyg för att lösa dem, optimalt eller heuristiskt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera optimeringsproblem inom olika tillämpningsområden,

- Formulera dem i exakta matematiska modeller som representerar det väsentliga av de verkliga problemen, men fortfarande hanterbarbara genom beräkningsmetoder,

- Bedöma vilka problemklass ett givet problem tillhör,

- Tillämpa linjär optimering, relaterade generiska metoder, och ytterligare heuristik, till beräkningsproblem,

- Förklara geometriska egenskaper av linjär optimering,

- Duala optimeringsproblem och användning av duala former för att bestämma gränser,

- Arbeta med den vetenskapliga litteraturen inom området.

Innehåll

Modellering, (heltal) linjär optimering och deras geometriska egenskaper, dualitet i optimering, branch-and-bound och annan heuristik, några speciella grafalgoritmer

Organisation

Föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-04-20: Tentamensdatum Tentamensdatum 2020-08-19 Eftermiddag tillagt av examinator
   [7,5 hp, 0101]
  • 2020-04-20: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av examinator
   [7,5 hp, 0101] Ges ej av institution
  • 2020-04-20: Tentamenslängd Tentamenslängd 4 timmar tillagt av examinator
   [2020-08-19 7,5 hp, 0101]
  • 2020-03-09: Plats Plats ändrat från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen av annbe
   [2020-03-18 7,5 hp, 0101]
  • 2020-01-24: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-03-18 7,5 hp, 0101]