Kursplan för Multimedia- och videokommunikation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMultimedia and video communications
 • KurskodSSY150
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 13122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2020 fm J
 • 12 Okt 2019 fm M
 • 20 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper om linjära signaler och system. Grundläggande kunskaper om digital eller datakommunikation.

Syfte

Kursen är utformad så att eleverna lär sig grundläggande kunskaper om komprimeringsmetoder för multimedia, och om de frågor som rör multimedia datakommunikation via felbehäftade IP-nätverk. Kursen är utformad för att möta det växande intresset för komprimering av multimedia och kommunikation. Till skillnad från konventionell dataöverföring, kräver video och multimedia oftast en stor bandbredd och kan utsättas för störningar såsom paketförluster och förseningar på grund av överbelastning i nätet. Omsändning är ofta inte möjligt på grund av realtidsbegränsningar. Kursen behandlar frågor om multimedia och videokomprimering, och överföring av komprimerade multimedia via internet / trådlösa IP-nätverk. Studenterna förväntas lära sig grundläggande kunskaper om signalanalys och komprimering av multimedia; om grundläggande multimedia-protokollstack för internet, om förluster och skydd av komprimerade multimedia och om nätverksanpassad multimediakommunikation. Vidare förväntas studenterna få insikt i state-of-the-art teknik från våra gästföreläsare. Kursen är en kombination av föreläsningar och laborationer där eleverna lär sig snabbt genom praktisk erfarenhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva och tillämpa grundläggande metoder för audio / tal, bild och videokomprimering;
 • beskriva parametrar i de mänskliga hörsel och visuella systemen som påverkar upplevd kvalité av multimedia;
 • tillämpa objektiva kvalitetsmått för ljud, bild och videodata;
 • beskriva den grundläggande protokollstacken för att transportera multimedia;
 • lista huvudorsakerna till störningar, och kvalitetsindex (QoS) i överföring av multimedia;
 • använda modeller för raderingskanaler och paketförluster;
 • använda tekniker för skydd, korrigering och döljande av paketfel;
 • utföra grundläggande punkt-till-punkt prestandaoptimering av multimediaöverföring.

Innehåll

1. Komprimering av multimedia:
 • Grunderna i tal och ljudkomprimering: modeller och komprimeringsmetoder;
 • Grunderna i bild- och videokomprimering: energikompaktering genom transformation, subbandsfilter / wavelets, rörelsekompensering, och relaterade standarder;
 • Perceptuella egenskaper av hörsel och syn, objektiva kvalitetsmått.
2. Transportprotokoll, paketförluster och skydd;
 • IP-nät för multimedia;
 • Protokollstackar för att transportera multimedia;
 • Paket-förlust i jämförelse med bit-förlust;
 • Skydd mot fel och tålighet på multimediapaket;
 • Modeller för raderingskanal och paketförluster;
 • Nätverksanpassad komprimering och punkt-till-punkt prestandaoptimering av multimediaöverföring.
3. Senaste framstegen inom multimediakommunikation
 • Nya standarder;
 • 3D-tv;
 • Pågående forskning och utveckling hos Ericsson, Sverige.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningar, tre projekt och projektdemonstrationer samt en övning om Matlab för nybörjare.

Litteratur

"Compressed video communications" av Abdul H.Sadka, ISBN: 978-0-470-84312-3, 2002
"Video processing and communications" av Yao Wang, Jörn Qstermann, and Ya-Qin Zhang, ISBN:013-017547-1
(E-book finns i Chalmers Bibliotek)

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyget till kursen baseras på betyg från tre laboratorierapporter, projektpresentationer och en skriftlig tentamen (som omfattar vissa grundläggande begrepp och teoretiska frågor). Projekt och presentationer är obligatoriska.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-10-12 7,5 hp, 0107]