Kursplan för Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWireless and photonics system engineering
 • KurskodSSY085
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 01 Nov 2019 fm SB
 • 09 Jan 2020 fm SB
 • 19 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • EEM051 Wireless system engineering

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Presumtiva studenter ska ha goda kunskaper i följande kurser:
 • Matematik
  - Analytiska funktioner
  - Matematiska transformer
 • Fysik
 • Elektroteknik
  - Kretsanalys
  - Elektromagnetisk fältteori / vågteori

Syfte

Syftet med kursen är att behandla de viktigaste idéerna, metoderna, kretsarna och komponenterna inom mikrovågsteknik och fotonik ur ett systemperspektiv, och på så sätt ge den övergripande systemförståelse som krävs för en hårdvaruingenjör. Den viktigaste tillämpningen är kommunikationssystem (trådlösa och fiber-baserade), men även andra typer av system kommer att beröras, t.ex. radar och lidar ("ljusradar"). Kursen fungerar också som en bred introduktion till viktiga systemtillämpningar av fotonik och mikrovågsteknik, och på så sätt motiverar den djupare studier inom mer specifika områden längre fram i masterprogrammet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå funktionen och kunna ange typiska parametervärden för grundläggande byggblock i fotonik- och mikrovågssystem såsom: modulatorer, blandare, filter, kopplare, förstärkare, detektorer, antenner, och optiska fibrer.
 • Förklara grundläggande principer för modulering, detektering, förstärkning, blandning och filtrering i mikrovågs- och fotoniksystem.
 • Förstå och förklara skillnader och likheter vid konstruktion och analys av mikrovågs- och fotonik-system.
 • Analysera inverkan av vågutbredning, brus, dispersion, och intermodulation på prestandan hos mikrovågs- och fotoniksystem.
 • Ta fram blockdiagram som uppfyller applikationsspecifika krav för multiplexing, kapacitet, bit-error-rate, mobilitet, och kostnad för mikrovågs- och fotoniksystem.
 • Utvärdera och kritisera högnivå-konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem.

Innehåll

Kursen behandlar trådlösa och fiberoptiska kommunikationssystem från ett system-, eller blockdiagram, perspektiv. De grundläggande byggstenarna i dessa system gås igenom (t.ex. sändare, mottagare, oscillatorer, förstärkare, blandare, fotodetektorer), och deras grundläggande egenskaper beskrivs. Särskild vikt läggs på brusegenskaper, olika bruskällor i olika komponenter, signal-brusförhållanden och effektbudget. Även systemets olinjäriteter, såsom intermodulationsdistorsion, introduceras och tas hänsyn till, liksom dispersiva effekter och andra bandbreddsbegränsningar. Hetro-och homodyning, tillsammans med digitala moduleringsprinciper och bitfelsfrekvenser kommer att diskuteras, och kursen avslutas med mikrovågsfotonik, vilket omfattar tvärvetenskapliga systemkoncept som inkluderar både mikrovågsteknik och fotonik.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och lektioner med problemlösning och en slutlig problemorienterad examen. Två av de problem som löses under lektionerna är av större och systemorienterad karaktär, med en uppsjö av frågor som skall redovisas, och spänner över flera tillfällen. Lösningar på dessa problem ska läggas fram av en grupp studenter och kommenteras av övriga elever och lärare.

Föreläsningar 36 h
Lektioner 28 h

Litteratur

D. M. Pozar, Microwave and RF Design of Wireless Systems, Wiley, ISBN 0-471-32282-2, 2001. B.E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics 2nd ed., Wiley-Interscience, ISBN 0-471-35832-0, 2007.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examen (problemorienterad, "open book").

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-10-29: Plats Plats ändrat från SB Multisal till Samhällsbyggnad av annbe
   [2019-11-01 7,5 hp, 0107]
  • 2019-09-23: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2020-01-09 7,5 hp, 0107]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-11-01 7,5 hp, 0107]