Kursplan för Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMicrowave and optical remote sensing
 • KurskodRRY056
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29128
 • Min. antal deltagare5
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 21 Mar 2020 fm SB_MU
 • 08 Jun 2020 fm J
 • 17 Aug 2020 fm J
0219 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • RRY055 Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elektromagnetisk strålning och spektroskopi.

Syfte

Fjärranalys är ett viktigt verktyg för miljöövervakning, meteorologi och en rad andra områden. Som exempel kan nämnas att fjärranalys är av stor betydelse för vår förståelse av nedbrytningen av ozonlagret och globala klimatförändringar, och denna betydelse kommer bara att öka. Forskningsområdet är tvärvetenskapligt och inkluderar t.ex. instrumentteknik, fysik, matematiska metoder och de geofysiska tillämpningarna. Syftet med kursen är att ge en övergripande förståelse av dessa delar, med speciell tyngd på de fysikaliska och instrumentella principer som ligger till grund för fjärranalys. Målet är att ge en grundläggande förståelse av möjligheter och begränsningar av fjärranalys, och ha kunskap om de främsta tillämpningarna. Denna kunskap ska möjliggöra enklare användande av fjärranalysdata och ge en bas för fortsatta studier i ämnet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • urskilja och förklara de viktigaste fysikaliska processerna som påverkar olika mätningar. Detta inkluderar att utföra beräkningar för enklare modellsystem.
 • simulera strålningstransport för fall som motsvarar en plan jordyta och att atmosfären ej orsakar någon spridning.
 • välja ut möjliga observationstekniker.
 • beskriva dataprocessningen, ifrån mätning till geofysisk produkt. Ge exempel på användbar extern data. Visa på en förståelse för hur data kan extraheras ifrån observerade bilder/spektra.
 • diskutera enkla storheter som beskriver mätningarna, som t.ex. täckning, upplösning i tid och rum samt dominerande slumpmässiga och systematiska fel.

Innehåll

De fysikaliska principer / koncept och mättekniker som diskuteras i kursen inkluderar: Stokesvektorn, komplext refraktionsindex, absorption, emission, spridning av partiklar, ytor och volymkaraktär, uttryck för strålningstransport, grundläggande egenskaper av atmosfären och vanliga material, tryckbreddning, passiva / aktiva tekniker, DOAS, radiometrar, laserprofilering, altimetri, radar, SAR, främsta tillämpningar och begränsningar av diskuterade tekniker, mätplattformar, satellitbanor, täckning och upplösning i rum, tid och våglängd, slumpmässiga och systematiska fel, termiskt brus, kalibrering, atmosfärskorrigering, bildbehandling, viktfunktioner, inversionsmetoder och felpropagering.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, räkneövningar, laborationsmoment.

Litteratur

Senaste upplaga av "Physical principles of remote sensing" av W.G. Rees samt utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska laborationsuppgifter (1,5 hp). Slutbetyget baseras enbart på tentamensresultat.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av annbe
   [2020-03-21 6,0 hp, 0119]