Kursplan för Solidmodellering, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2022-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSolid modelling, advanced course
 • KurskodPPU041
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 66122
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen LMU602 Ytmodellering och solidmodellering, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursen syftar till att i projektform, som efterliknar den industriella processen för CAD-arbete, modellera en komplex produkt. Syftet är vidare att skapa förståelse för de delaktiviteter som behövs för att genomföra ett komplext konstruktionsprojet och att skapa förståelse för hur olika grupper i ett projekt beror av varandra. Vidare är syftet att förstå hur olika delgrupper behöver förhålla sig till gränssnitt ingående i framtagandet av en komplex produkt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • tillgodogöra sig färdigheter i solidmodellering på hög nivå.
  • tillgodogöra sig kunskap om och färdigheter i att arbeta med gränssnitt inom en komplex CAD-modell.
  • tillgodogöra sig färdigheter i att arbeta med toleranser kopplade till arbetet i en komplex CAD-modell.
  • tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter i arbetet med ytor inom solidmodelleringen i det i kursen valda CAD-programmet.
  • förstå och reflektera över producerbarheten av de ingående delarna av en komplex modell.
  • förstå och reflektera över komplexiteten i att i grupp utveckla en komplex modell.

  Innehåll

  Kursen är uppdelad i konstruktionsövningar samt föreläsningar. I CAD-momentet används Catia V5 för att bygga solidmodeller. Skapande av detaljritningar, parameterisering och montering av flera komponenter är några av de ingående momenten. I kursen ingår även att skapa ett produktionsfärdigt underlag av någon produkt. Här kommer även inslag av ytmodellering i den valda programvaran in.

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar 14h, övningar 80h, och eget arbete 100h. Undervisningen bedrivs under hela kursen i grupparbetsform. Stor vikt ligger vid att studenterna är närvarande under hela kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur anges vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Betyg sätts om U eller G. För godkänt betyg krävs närvaro på kursens gruppaktiviteter. Vidare krävs godkända konstruktionsuppgifter samt godkänt projektarbete.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.