Kursplan för Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputational methods for stochastic differential equations
 • KurskodMVE565
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20151
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 19 Mar 2020 em SB
 • 10 Jun 2020 em J
 • 27 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande TMS165 Stokastisk analys och TMA372 Partiella differentialekvationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 • beräkna kvantiteter av intresse för lösningar på stokastiska differentialekvationer (SDE) med SDE-approximations- och Monte Carlo-metoder,
 • härleda partiella differentialekvationer motsvarande kvantiteter av intresse,
 • beräkna lösningar till de härledda partiella differentialekvationerna med finita elementmetoder,
 • analysera fel för de använda approximationerna.

Innehåll

Euler-Maruyama- och Milstein-approximeringar av lösningar till stokastiska differentialekvationer. Stark och svag konvergensanalys. Monte Carlo-metoder och flernivåers Monte Carlo-metoder. Kolmogorovs bakåtekvationer. Approximeringar av lösningar till dessa partiella differentialekvationer med finita elementmetoder. Feluppskattningar. Beräkningskomplexitet. Tillämpningar inom finans och teknik.

Organisation

Föreläsningar samt handledda och självständiga övningar.

Litteratur

Litteratur anges separat.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen vid kursens slut. Under kursens gång kan moment som ger bonuspoäng inför tentamen förekomma. Exempel på sådana moment är duggor, inlämningsuppgifter eller laborationer. Information för det aktuella kurstillfället ges via kurshemsidan.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-05-27: Inställd Ändrat till inställd av Institutionen
   [2020-08-27 7,5 hp, 0119] Inställt - The form of examination has changed and will consist of oral examination. Contact the examiner for more information.
  • 2020-04-29: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [31730, 51938, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2020-01-23: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2020-03-19 7,5 hp, 0119]
  • 2020-01-21: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [31730, 51938, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
  • 2020-01-20: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av examinator
   [31730, 51938, 1], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 1 (ej nedlagd kurs)