Kursplan för Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrdinary differential equations and mathematical modelling
 • KurskodMVE162
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20123
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp
  0215 Tentamen 7,5 hp
  Betygsskala: TH
  7,5 hp
  • 01 Jun 2020 fm J
  • 07 Jan 2020 fm M
  • 19 Aug 2020 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • MVE160 Mathematical modelling
  • MVE161 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 högskolepoäng i matematik inklusive kurserna i flervariabelanalys, linjär algebra, samt en kurs i programmering.

  Syfte

  Studenter kommer att kunna grundläggande teori för ordinära differentialekvationer (ODE) och tillämpa denna teori och datorer för att formulera och lösa modelleringsproblem.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva och förklara de viktigaste begreppen och teorierna för ODE som behandlas i kursen
  • formulera matematiska modeller med hjälp av ODE
  • göra en analytisk undersökning av modeller formulerade med ODE
  • göra en numerisk undersökning av en matematisk modell och implementera den i Matlab
  • tolka resultaten av en matematisk modell.
  • skriva och bearbeta en vetenskaplig text i allmänhet och rapportformen i synnerhet.

  Innehåll

  Grundläggande teori för ordinära differentialekvationer (ODE) såsom existens och entydighet av lösningar till ODE, teori för linjära system av ODE och stabilitetsegenskaper för ickelinjära ODE med hjälp av Lyapunovs funktioner. Exempel på matematisk modellering med ODE i fysik, kemi och miljö. Genomförande av 2-3 små projekt som innehåller modelleringsaspekter enligt lärandemålen. I kursen ingår även ett moment i matematisk kommunikation med fokus på att skriva en vetenskaplig text, speciellt i rapportform. Den student som tidigare blivit godkänd på ett kandidatprojekt kan tillgodoräkna sig denna del.

  Organisation

  Undervisningen består av 2 föreläsningar och en lektion med övningar per vecka. Studenter kommer att genomföra två-tre mindre obligatoriska modelleringsprojekt som görs i grupper av 2-3 personer. Föreläsning och handledning i kommunikationsmomentet.

  Litteratur

  Hartmut Logemann, Eugene P. Ryan
  Ordinary Differential Equations Analysis, Qualitative Theory and Control Springer-Verlag London 2014

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av tentamen vid kursens slut samt skriftlig redovisning av obligatoriska modelleringsuppgifter och av kommunikationsmomentet. Närvaro vid kursen kommunikationsmoment är obligatorisk.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-04-29: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
    [30857, 50009, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
   • 2019-09-12: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2020-01-07 7,5 hp, 0215]
   • 2019-08-26: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Rickard Johansson
    [30857, 50009, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)