Kursplan för Sannolikhetsteorins grunder

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFoundations of probability theory
 • KurskodMVE140
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20142
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 18 Jan 2020 fm SB
 • 08 Apr 2020 em DIST

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter förväntas ha fullföljt en kurs i grundläggande sannolikhetsteori eller statistik.

Syfte

För att ge studenter djupare förståelse i sannolikhetsteori och dess tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- identifiera och korrekt formulera sannolikhetsmodeller för verkliga fenomen

- förklara grunderna för sannolikhetsteori och dess relationer till måtteori, mängdlära och Lebesgueintegration

- förklara och motivera de viktigaste sannolikhetsfördelningarna, deras egenskaper och användningsområde 

- använda beroende och betingning i komplexa situationer

- utföra analytiska sannolikhetsberäkningar, inklusive användning av transformer

Innehåll

Sannolikhetsexperiment, händelser, stokastiska variabler och deras fördelningar, oberoende och betingade fördelningar, slumpmässiga vektorer och sekvenser, konvergens, den starka Stora talens lag, transformer och centrala gränsvärdessatsen.

Organisation

Kursen undervisas med föreläsningar samt både lärarledda övningstimmar och fria diskussioner.

Litteratur

Se kurshemsida http://www.math.chalmers.se/Stat/Grundutb/CTH/mve140

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget baseras huvudsakligen på en skriftlig sluttentamen. Bonuspoäng kan även erhållas via hemuppgifter.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-18 7,5 hp, 0107]
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från M till Samhällsbyggnad av annbe
   [2020-01-18 7,5 hp, 0107]
  • 2019-10-22: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Rickard Johansson
   [31458, 51252, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)