Kursplan för Skärteknik

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMetal cutting
 • KurskodMTT107
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • MTT105 Metal cutting
 • MTT106 Skärteknik

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialteknik och tillverkningsteknik inklusive grunder i skärande bearbetning.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap på avancerad nivå inom skärande bearbetning, som är en av de mest värdeskapande processerna inom modern tillverkningsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara grunderna för tillämpad metrologi, produktkvalitet och funktionsytor
 • Identifiera varierande maskinbearbetningsmetoder och beskriva deras industriella tillämpning
 • Förklara olika verktygsmaskinkoncept och kopplingen process-maskin
 • Beskriva olika skärande verktyg och tillhörande bearbetade material
 • Beskriva abrasiv bearbetning - inklusive slipning och finbearbetning för precisionsefterbearbetning
 • Utföra experimentell utvärdering via med numeriska och empirisk metoder
 • Använda laboratorieutrustning för bedömning av bearbetningskvalitet
 • Inkludera hållbarhetsaspekter inom tillverkningsteknik
 • Redovisa brett kunnande inom produktionsteknik, ledning/styrning och investeringsprojekt kopplade till maskinbearbetning
 • Utveckla ingenjörsmässig samarbetsförmåga i grupp för att lösa problem inom industriell maskinbearbetning

Innehåll

Skärande bearbetning är en av de mest värdeskapande bearbetningsmetoderna i slutet av tillverkningskedjan i modern industri. Utvecklingen inom skärande bearbetning är central för ökad produktionseffektivitet och styrning av komponenters egenskaper inom ett stort antal sektorer som fordon, flyg, energi, lager, verktyg, etc.

I kursen behandlas grundläggande faktorer och parametrar för processer och maskiner som används vid tillverkning av komponenter. Särskild vikt kommer att läggas på maskinbearbetning, ingenjörsaspekter vid utformning av skärverktyg och skärverktygsmaterial, egenskaper hos maskiner med tillhörande val av skärdata, skärvätskor samt tillverkning av funktionsytor. Kursen kommer också att utveckla deltagarnas kompetens kring hållbarhetsaspekter och styrning/kontroll i samband med vidareutveckling av bearbetningsprocesser.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, fallstudier, handledning (laborationer), grupparbeten och presentationer. Typiska fallstudier kommer att analysera den vetenskapliga utvecklingen och den industriella slutanvändningen av tillverkningsprocesser och bearbetningsmaskiner. Grupparbeten kommer att utgöra grunden för utveckling av lagbaserad ingenjörskonst som behövs för att kunna lösa verkliga tillverkningsproblem inom branschen. Studiebesök i en tillverkningsanläggning kommer att anordnas för att få en djupare förståelse av bearbetning och produktion i stor skala.

Kursen är nära länkad till Chalmers Centre for Metal Cutting Research (MCR) och är utformad för att sprida nuvarande "State-of-the-Art" inom skärande produktion. Därför kommer gästföreläsningar av experter i branschen (t.ex. Volvo Personvagnar, Sandvik Coromant) att ge studenterna unika möjligheter att tillägna sig kärnkompetenser som krävs inom dagens tillverkningsindustri.

Kursen har ingen skriftlig examination och därför är närvaro vid föreläsningar och laborationer obligatoriska. Föreläsningarna ges på engelska.

Litteratur

Kursböcker är:
(1) Klocke, F., 2011. Manufacturing Processes 1 ¿ Cutting. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
(2) Klocke, F., 2009. Manufacturing Processes 2 ¿ Grinding, honing, lapping. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
(3) Toenshoff, H.K. and Denkena, B., 2013. Basics of cutting and abrasive processes. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
(4) Trent, E.M. and Wright, P.K., 2000. Metal cutting. Butterworth-Heinemann.
samt utvalda gransknings- och forskningsrapporter - alla tillgängliga online via Chalmers bibliotek.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsskalan i kursen är godkänd eller underkänd. Åttio procent närvaro vid föreläsningar krävs. Närvaro vid handledningar, laborationsövningar, inklusive rapporter ett absolut krav. Grupparbeten inkluderar obligatorisk närvaro och presentationer.

Ytterligare studier kan vara tillämpliga vid underlåtenhet i att uppnå en tillfredsställande närvaro; dessa kommer att genomföras individuellt med examinatorn.