Kursplan för Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManufacturing processes
 • KurskodMPR034
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34113
 • Max antal deltagare88
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0111 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2019 em H
 • 08 Jan 2020 em SB
 • 18 Aug 2020 em J
0211 Laboration, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • MPR033 Modern manufacturing processes

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i tillverkningsteknik.

Syfte

Kursens syfte är att sätta in tillverkningsprocesser i ett produktionssammanhang. Målet är vidare att träna några viktiga ingenjörsuppgifter inom detta område; process-utveckling och -optimering, lösning av kvalitetsrelaterade problem samt processval.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva de viktigaste tillverkningsprocesserna med avseende på tillämpningar, ekonomi och miljöpåverkan.
- Förklara tillverkningsprocessers roll i ett produktionssystem, inklusive deras behov av lämplig utrustning, verktyg och automation baseras på till exempel produktionsvolymen.
- Förstå och kunna förklara sambandet mellan den grundläggande funktionen hos en tillverkningsprocess, de verktyg som används och resulterande produktegenskaperna (t.ex. toleranser och ytegenskaper).
- Göra ett principiellt val av tillverkningsprocess i en processkedja för en färdig detalj.
- Beskriva hur några av de vanligaste komponenterna och produkterna inom modern industri tillverkas.
- Förstå betydelsen av kontrollgränser och specifikationsgränser för analys av processduglighet.
- Förstå grundläggande industriell praxis för att bestämma kapabiliteten hos ett mätsystem.

Innehåll

- Tillverkningsprocessers roll i produktionssystem
- Plastisk bearbetning med fokus på modern plåtformningsprocesser
- Skärande bearbetning med inriktning på fräsning och avancerad bearbetning
- Precisionsbearbetning och funktionsytor
- Introduktion till okonventionella metoder, med fokus på laserteknik
- Fogningsmetoder med fokus på sammanfogning av tunnplåt och introduktion till limning och lödning
- Processutveckling och optimering
- Processval
- Introduktion till kvalitetsteknik med fokus på processduglighet och analys av mätsystem.

Organisation

Kursen kommer att bestå av: En serie föreläsningar, inklusive gästföreläsningar av experter inom respektive område. Fyra laborationer utförs där ingenjörsmässiga uppgifter tillämpas. Fyra grupparbeten som följerlaborationerna där resultat från laborationerna används i tillämpade inlämningsuppgifter.

Litteratur

Kurspärm, sammanställd av institutionen. Pärmen innehåller en rad olika informationskällor. Teori blandas med vetenskapliga artiklar för att både grunderna och den pågående utvecklingen inom de olika tillverkningsmetoder. Pärmen (innehållet) säljs Cremona.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2020-01-08 6,0 hp, 0111]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
   [2019-10-29 6,0 hp, 0111]