Kursplan för Datorstödd modellering

Kursplan fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer aided modeling
 • KurskodMPP067
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56120
 • Max antal deltagare47
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • MPP066 Datorstödd modellering

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

MPP083 Ingenjörsmetodik och MPP121 Formlära  eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i modellering i 3D CAID-system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i 3D modellering i CAID - system.
 • Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i visualisering i CAID - system.
 • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av enskilda detaljer i ett CAID-system på ett strukturerat sätt.

Innehåll

Föreläsningar och datorövningar integreras i datorsal.

CAID - system, som Autodesk Alias Automotive, används i utbildningen. 

Kursen avlutas med ett självständigt projekt där studenten väljer en produkt inom rimlig svårighetsgrad och planerar, modellerar, visualiserar och presenterar.

Organisation

Kursen kommer i huvudsak att omfatta handledda schemalagda övningar och föreläsningar i datasal. Teori och praktiska övningar blandas.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs aktivt deltagande vid genomgångar och övningar, inlämning och redovisning av specificerade projekt samt en dugga.