Kursplan för Skiss- och modellteknik

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSketching and modeling techniques
 • KurskodMPP057
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 1 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56113
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • MMF225 Design och kommunikation
 • MMF230 Skissteknik 1
 • MPP056 Skiss- och modellteknik

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att översätta idé till bild på ett relevant sätt och att främja kreativt skissande som naturligt redskap i tidigare skeden av PU-processen.

Att orientera sig om när och hur olika fysiska modeller används i PU-processen samt utveckla grundläggande praktiska färdigheter i att kunna framställa skissmodeller med relevans för vilken funktion och användningsområde de ska visa.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Grundläggande skissteknik:

 • konstruera perspektiv
 • I perspektiv skissa enkla grundgeometrier (3D) enskilt och sammansatt med avseende på tydlighet och läsbarhet 
 • tillämpa grunderna för ljus, toningar och skugga för enklare geometrier och produkttyper 
 • använda skissandet som ett naturligt, effektivt och kreativt verktyg under idé- framtagningsprocessen

Grundläggande skissmodellteknik:

 • redogöra för begreppet modell
 • redogöra för när och i vilket syfte olika
 • modeller/produktrepresentationer används i PU-processen
 • bygga arbetsmodeller med nödvändig precision utifrån given uppgift/beskrivning
 • välja lämpliga material, tekniker, strategier och detaljnivå på modell för given uppgift/beskrivning.

Innehåll

Kursen innehåller två (2) moment: • Moment A - Grundläggande skissmodellteknik

 • Moment B - Grundläggande skissteknik

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, seminarieövningar samt enskilda övningar.

Organisation

Arbete i egna klassrum och verkstäder samt veckovis handledning.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyg ges enligt är Godkänd eller Underkänd.

För betyget godkänd krävs

 • Aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier
 • Att samtliga övningsuppgifter är godkända
 • Att kursens båda moment A och B är godkända.

För moment B gäller dessutom godkänd slutredovisning (portfolio). Portfolion ska lämnas in för granskning och godkännande innan slutbetyg utfärdas.