Kursplan för Integrerad fotonik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntegrated photonics
 • KurskodMCC141
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29129
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2020 em J
 • 11 Okt 2019 fm M
 • 25 Aug 2020 fm J
0219 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0319 Projekt 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • MCC140 Integrerad fotonik

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i fysik och elektromagnetiska fält.

Syfte

Avsikten med kursen är att förse studenterna med de färdigheter och kunskaper som behövs för att konstruera och analysera integrerade fotoniska system. Integrering möjliggör att bygga ett fotoniskt system bestående av flera enheter på ett enda monolitiskt chip. Detta resulterar i högre stabilitet, lägre energiförbrukning och möjligheten till lägre tillverkningskostnad jämfört med att bygga systemet med diskreta komponenter. De dominerande tillämpningarna är optisk kommunikation, sensorer och biofotonik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva kvantitativt funktionen för en optisk vågledare
 • Förutsäga egenskaperna för en optisk vågledare med avseende på antal moder, polarisation, utbredningskonstant och dispersion
 • Analysera karakteristik och prestanda för ett brett spektrum av passiva integrerade optiska enheter
 • Beskriv kvalitativt olika tillverkningstekniker för integrerade fotoniksystem och diskutera för- och nackdelar.
 • Utföra mätningar på passiva integrerade enheter med avseende på förluster och egenskaper för olika moder

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Absorption och dispersion i optiska material
 3. Grundläggande vågledarteori
 4. Avancerad vågledarteori
 5. Praktiska exempel (Optiska fibrer; splitters; kopplare; resonatorer)
 6. Mikro- och nanotillverkningstekniker
 7. Avancerade fotonikkomponenter (ickelinjär optik; modulatorer)
 8. Teknologier för integrerad fotonik (kiselfotonik; III-V; kiseldioxid)

Organisation

 • 14 föreläsningar
 • 7 handledningstillfällen om problemlösning
 • 1 obligatoriskt projektarbete
 • 1 obligatorisk laboration, med skriftlig laborationsrapport
 • Obligatoriska hemuppgifter

Litteratur

C. R. Clifford and M. Lipson, Integrated photonics, 2003, Springer
A. W. Snyder and J. D. Love, Optical waveguide theory, 1983, Chapman and Hall
Utdelat material

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med betyg U, 3, 4, 5, inklusive problemlösning samt beskrivande frågor. Obligatoriska numeriska övningar och deltagande i studentledda handledningstillfällen. En obligatorisk laboration. Obligatoriskt deltagande i gruppövning med obligatorisk muntlig och skriftlig rapport.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-10-11 4,0 hp, 0119]