Kursplan för Kvalificerad elpraktik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied electrical engineering
 • KurskodLET684
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76138
 • Max antal deltagare24
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt, del A 13,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp6 hp
  0217 Projekt, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Godkänd på laborationsdelen (modul 0420) av kursen SSY033 Grundläggande elkraftkretsar
   Godkänd på laborationsdelen (modul 0209) av kursen SSY036 Styrteknik
   Avklarat kursen LNB728 Elsystem för fartyg och kraftanläggningar

   Endast öppen för studenter på Sjöingenjörsprogrammet. Vid fler studenter än antal platser sker urval enligt följande:
   Erhållna poäng inom program därefter via betyg. Fristående poäng medräknas inte. Vid samma poäng och betyg sker lottning.

   Syfte

   Kursen skall ge studenten möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper i el som är avklarade i den tidigare maskinbefälsutbildningen. De praktiska övningarna/laborationerna är exempel hämtade från den marina miljön och avser att förbereda studenten i den kommande yrkesrollen.

   Kursen skall även uppfylla de krav som Sjöfartsverket har på en kurs i operativ elteknik för att denna skall kunna ersättas de sex månader el-praktik som krävs för att studenten skall kunna få ut sin maskinbefälsbehörighet.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Elarbeten
   - tillämpa säkerhetsrutiner när det gäller arbete i brandfarliga utrymmen mm.
   - tillämpa rätt mät och provutrustning för fartygets elektriska system.
   - välja lämplig metod för utförande av reparation och underhåll av elektrisk utrustning.
   - tillämpa el-scheman i praktiken.
   - tillämpa standarder och klassregler vid elarbeten
   - på ett säkert sätt använda elektrisk utrustning med olika spänningar.
   - ta fram installationsunderlag utifrån standarder.
   - ha kunskap om fartygets eldistribution och elektriska system.
   - analysera mätvärden vid felsökning för att undvika skador på person och utrustning.
   - göra analyser och beräkningar på batteri- och UPS-system.

   Styr och regler
   - utföra felsökning och reparation på ombord förekommande manöver och övervakningssystem.
   - utföra kontroll och felsökning samt avhjälpande underhåll på styr-, regler- och övervakningsutrustning.
   - arbeta i elsystem bestående av motorer, generatorer, omformare med tillhörande skydd, manöver, reglerorgan och driftövervakning.
   - konstruera, driftsätta samt kontrollera elmotoranläggningar med tillhörande automatikutrustning.
   - Skapa styr- och övervakningssystem för ombord vanligt förekommande utrustning.

   Högspänning
   - använda och övervaka elanläggningar över 1000V.
   - ha förståelse för högspänningsanläggningar ombord.
   - manövrera ställverk för högspänning på ett säkert sätt.
   - leda och fördela arbete vid fasning och jordning av högspänningsanläggningar.
   - underhålla en högspänningsanläggning med tillhörande system på ett säkert sätt.
   - tillämpa säkerhets- och nödrutiner.
   - tillämpa rätt säkerhetsrutiner och använda rätt mätutrustning.
   - kunna övervaka och underhålla elektriska framdrivningsystem med tillhörande kontroll och sökerhetsutrustning
   - kunna regogöra för lämpliga underhållsmetoder i fartygselsystem

   Innehåll

   - Ordning och säkerhetsföreskrifter i samband med genomförande av utbildningen.
   - Införing, inkoppling av ledare i vattentäta kopplingsutrustningar. Anslutning och förläggning av elkablar.
   - Installation av anläggning med ledare förlagda i rör (infällt montage).
   - Installation av växelströmsanläggningar innehållande motorer, kontaktorer, motorskydd och tillhörande automatikutrustning.
   - Installation och dimensionering av generatoranläggning med generatorskydd, manöverorgan och mätutrustning.
   - Arbete i kontrolltavla med tillhörande skydd, reglerorgan, automatik och driftövervakning.
   - Schemateknik omfattande symboler, kabel-, krets- och anslutning schema inkluderande standarder och föreskrifter.
   - Framtagning av installationsunderlag och dokumentationsunderlag.
   - Mätteknik med olika mätinstrument, felsökning, reparation på mindre och större uppbyggd elanläggning.
   - Montering av mätorgan, mätvärdesomvandlare, signal och komponentmätning.
   - Kontroll och felsökning på styr- och övervakningsutrustning med tillämpad teknisk programmering (PLC ).
   - Driftsättning, kontroll och körning av uppbyggda anläggningar.
   - Förbindelseteknik tele, mjuklödning och kontaktpressning.
   - Elmiljö ESD, EMC. Åtgärder för begränsande av driftstörningar och felalarm.
   - Anvisningar med avseende på installation.
   - Elsäkerhet med författningskunskap, genomgång av gällande lagar, föreskrifter och standarder.
   - Projektarbete med framtagande av fullständigt installationsunderlag för en elanläggning enl. anvisning med avslutande redovisning.
   - Projektarbete med framtagande teknisk underlag för uppstart och drift av angiven teknisk styrutrustning. Ex kompressor master/slave med tillhörande styrutrustning, med avslutande redovisning. 

   Organisation

   Kursen omfattar flertalet olika laboratoinsmoment och dessa genomförs i huvudsak i arbetsgrupper om 2 individer. 


   Litteratur

   Handböcker
   Instruktionsböcker 

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Moment A 0117 Projekt 6.0 Elteknik 

   Moment B 0217 Projekt 1,5 Högspänning

   För slutbetyg i kursen krävs att både moment A och B är avslutade. 


   Examination av delarna elarbeten samt styr och regler genomförs löpande under kursen där varje del-lärandemål  redovisas och examineras. 


   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   STCW

   • A-III/1 Maintenance and repair of electrical and electronic equipment
    Ingår även i kurs:
   • A-III/2 Manage safe and effective maintenance and repair procedures: Practical knowledge
    Ingår även i kurs:SJO845,
   • A-III/2 Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition
    Ingår även i kurs:SSY033,
   • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Practical knowledge
    Ingår även i kurs:LNB728,SJO062,SJO547,SJO845,
   • A-III/6 Maintain and repair automation and control systems of main propulsion and auxiliary machinery
    Ingår även i kurs:LNB728,
   • A-III/6 Maintain and repair bridge navigation equipment and ship communication systems
    Ingår även i kurs:LEU744,
   • A-III/6 Maintain and repair control and safety systems of hotel equipment
    Ingår även i kurs:
   • A-III/6 Maintain and Repair of electrical and electronical equipment
    Ingår även i kurs:
   • A-III/6 Operate and maintain power systems in excess of 1,000 Volts
    Ingår även i kurs:LNB728,
   • A-III/7 Contribute to the maintenance and repair of electrical systems and machinery on board
    Ingår även i kurs:LNB728,SSY033,
   • A-III/7 Safe use of electrical equipment
    Ingår även i kurs:SJO558,SSY033,
   • A-III/7 Use hand tools, electrical and electronic measurement equipment for fault finding, maintenance and repair operations
    Ingår även i kurs:

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-11-27: Examinator Examinator ändrat från Sami Syrjänen (syrjanen) till Per Beijer (pelleb) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]
   • Ändring gjord på kurs:
    • 2023-05-03: Förkunskapskrav Förkunskapskrav ändrat av Examinator
     Uppdaterat formulering av kursspecifika förkunskaper