Kursplan för Modellorganismer i molekylärbiologi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModel organisms in molecular biology
 • KurskodKMG042
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionKEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI (GU)
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 48133
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2020 em H
 • 18 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • KMG041 Molekylärbiologisk metodik

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i biokemi, cell-och molekylärbiologi och tillämpad mikrobiologi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i en rad molekylärbiologiska tekniker med fokus på funktionell analys av gener och genprodukter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva hur olika modellorganismer kan användas för att behandla en viss fråga. Förstå tillämpningar och begränsningar för olika modellorganismer. Kunna planera experiment och inkludera lämpliga kontroller. Söka vetenskaplig litteratur.

Innehåll

Kursen kommer att fokusera på flera modellorganismer: mus, flugor, jäst, maskar och odlade däggdjursceller. Föreläsningarna kommer att baseras i huvudsak på moderna genetiska och molekylärbiologiska metoder som använder dessa modellorganismer. Laborationer under kursen kommer att omfatta införandet av gener i odlade däggdjursceller, immunofluorescence analys av odlade  däggdjursceller och analys av maskar. En litteraturstudie introducerar studenterna att söka efter vetenskapliga artiklar och studenter kommer att presentera sin slutsats om en viss molekylärbiologisk teknik för att resten av gruppen. Grupparbete där man diskutera användningen av olika modellorganismer.

Organisation

Föreläsningar, laborationer (obligatoriskt deltagande), grupparbeten (obligatoriskt deltagande), presentationer (obligatoriskt deltagande)


Litteratur

Det finns ingen bestämd bok men Lodish et al Molecular Cell Biology 6:e utgåvan eller Alberts et al Molecular Biology of the Cell 5:e eller 6:e upplagan är användbara. Listor över rekommenderad läsning och handouts kommer att tillhandahållas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenten måste vara godkänd på den skriftliga tentamen (kort svarsformat) samt deltagit och vara godkänd på laborationerna (Förklara teori och analysera data),   presentationer (förklara teori och vetenskapliga uppgifter) och grupparbetet (delta i diskussioner).

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av annbe
   [2020-03-18 5,5 hp, 0213]