Kursplan för Bioreaktionsteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBioreaction engineering
 • KurskodKKR091
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 48118
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 7 hp
Betygsskala: TH
0 hp7 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2020 fm M
 • 08 Apr 2020 fm DIST
 • 21 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • KKR090 Bioreaktionsteknik

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikalisk kemi, mikrobiologi och transportprocesser.

Syfte

Kursen i bioreaktionsteknik syftar till att ge grundläggande kunskaper i kemisk och bioteknisk process- och reaktionsteknik, särskilt hur reaktorutformning och blandningsförhållanden påverkar kemiska och biologiska reaktioner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter slutförd kurs ska studenten kunna

 • utföra beräkningar rörande kemiska och biotekniska reaktorer avseende stökiometri, reaktionskinetik, omsättning och utbyten
 • uppskatta olika faktorers inverkan på mass- och värmetransport och redogöra för de teoretiska grunderna till dessa
 • utföra optimeringsuppgifter avseende reaktordimensionering, "mode of operation", temperatur, flödeshastigheter, och recirkulering
 • simulera celltillväxt, substratförbrukning och produktbildning i satsvisa, semi-satsvisa och kontinuerliga reaktorer genom matematisk modellering på såväl mikroskopisk (reaktions- och cellmetabolism-) som makroskopisk (reaktor-) nivå
 • reflektera över hur beräkningar baserade på material- och energibalanser och optimering av reaktorer och reaktorsystem påverkar användandet av resurser som vatten, råvaror och energi
 • planera och utföra experiment i bioreaktorer med god laborativ praxis. Kritiskt granska experimentella resultat och slutsatser (även ur ett etiskt perspektiv)

Innehåll

 • kemiska och biotekniska reaktorer
 • dynamiska material- och energibalanser i ideala tank- och tubreaktorer
 • mikrobiell odlingsteknik
 • matematisk modellering (mikro- o makroskopisk)
 • tillväxt- och produktbildningskinetik
 • optimering
 • masstransport
 • biotekniska mätmetoder
 • industriella processer
 • icke-ideala reaktorer
 • uppehållstidsfördelningar

Organisation

Kursen består av föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter, simuleringsuppgifter och laborationer. Den laborativa delen behandlar aerob och anaerob satsvis odling av jästceller. I kursen ingår beräkningsuppgifter rörande modellering och simulering av biotekniska processer bl.a. med hjälp av Matlab.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget grundas på resultatet vid den skriftliga tentamen, som innehåller beräkningsuppgifter (ca 90%) och beskrivande uppgifter (ca 10%).

För slutbetyg krävs också godkänt på obligatoriska inlämningsuppgifter, simuleringsuppgifter och laboration. Laborationen examineras vid obligatoriska labseminarier där studenterna beräknar bl.a. reaktionshastigheter och utbyten utgående från experimentresultaten. Detaljerade instruktioner ges under kursens gång.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av annbe
   [2020-01-15 7,0 hp, 0215]