Kursplan för Avancerad kemisk reaktionsteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced chemical reaction engineering
 • KurskodKBT115
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25111
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Jan 2020 em M
 • 06 Apr 2020 fm DIST
 • 25 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i transportprocesser.

Syfte

Kursen introducerar principer för utformning och drift av flerfasreaktorer samt även reaktordriftstabilitet, dynamik och möjligheter för drift med multipla stationära driftstillstånd.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå de situationer där drift av reaktorer med multipla stationära tillstånd är möjliga
 • Analysera stabiliteten av stationära tillstånd och det dynamiska beteendet hos en reaktor av betydelse för reaktorstyrning
 • Förstå samspelet mellan reaktionskinetik och olika typer av transportbegränsningar för olika flerfasreaktorer
 • Förstå tillämpningar för och vilka förenklingar som görs i modeller för transportprocesser i flerfasreaktorer jämfört med mer rigorösa modeller
 • Designa och analysera driften av flerfasreaktorer på olika detaljnivåer
 • Genomföra och kritiskt analysera resultaten av datorsimuleringar av flerfas katalytiska reaktorer

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av grundläggande begrepp inom kemisk reaktionsteknik, det vill säga massa och värmebalanser för ideala reaktorer. Särskild tonvikt i den första delen av kursen kommer att läggas på värmeeffekter på reaktordriften som selektivitet, autotermisk drift, multipla stationära driftstillstånd och stabilitet. Den senare delen av kursen kommer att koncentrera sig på multifas reaktorkonstruktion, funktion och samverkan mellan reaktioner och transportbegränsningar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt heterogena katalytiska reaktorer med antingen en stationär eller fluidiserad fast fas.

Organisation

Kursdeltagarna skall genomföra ett reaktorsimuleringsprojekt som till exempel syftar till att jämföra olika reaktorkonstruktioner eller identifiera en rad kritiska dritsförhållanderna för en reaktorprocess. Reaktor simuleringar kommer främst att genomföras med MATLAB. Projektet kommer att omfatta en skriftlig rapport och muntlig presentation som innehåller en kritisk analys av den modell som använts och resultat. Föreläsningarna kommer att introducera några universella begrepp i kursen för eleverna. Inlämningsuppgifter kommer att öva kursdeltagarna i tillämpningen av kurskoncept i lösningen av problemen. Ett studiebesök på en industri-eller forskningslabb kommer att organiseras.

Litteratur

Kommer att anges minst 2 veckor före kursstart på kurshemsida (pingpong).

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter, projekt och skriftlig tentamen. Ett högre betyg kan erhållas baserat på en valfri del av den skriftliga tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-18 7,5 hp, 0107]