Kursplan för Tillämpad koordinationskemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-10-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied coordination chemistry
 • KurskodKBT030
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30112
 • Max antal deltagare15
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Organisk, oorganisk och fysikalisk kemi på grundläggande nivå.
KOO093 - Syntes, egenskaper och struktur hos fasta material eller motsvarande.

Syfte

Studenten ska efter avslutad kurs förstå koordinationskemins roll i biokemi, medicin, katalys, organisk syntes och materialkemi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Deltagaren bör förstå den allmänna rollen för koordinationskemi i biokemi, medicin, katalysis, organisk syntes och materialvetenskap. 2. Deltagaren bör utökat och vidgat de teoretiska begreppen av koordinationskemi som introduceras i baskurser i oorganisk och organisk kemi. 3. Deltagaren bör vara kompetent att applicera dessa begrepp på relevanta problem i biokemi, medicin, katalysis, organisk syntes och materialvetenskap. 4. Deltagaren bör vara kompetent att läsa och förstå aktuell vetenskaplig litteratur inom området. 5. Deltagaren bör vara kompetent att presentera aktuell vetenskaplig litteratur för sina jämlikar.

Innehåll

Metallorganisk kemi för organisk syntes, industriell katalys med koordinationskemi, koordinationskemisk materialkemi, biokoordinationskemi

Koordinationskemi, samspelet mellan metalljoner och andra joner och molekyler, har en viktig roll i biokemi (1/3 av alla proteiner innehåller metalljoner med viss grundläggande funktion), i katalys, både industriellt, i laboratoriet och i vardagen (katalytisk avgasrening till bilar, självrengörande ugnar), materialkemi och som en viktig komponent i sådana  växande vetenskapsområden som nanoteknik och, supramolekylär kemi. Det har dock blivit kallad den "dolda vetenskapen", eftersom det ofta inte uttryckligen nämns i de ovan nämnda områdena.

Organisation

Kursen omfattar labrationsprojekt inom aktuell forskning och seminarier med egna presentationer.

Litteratur

aktuella artiklar ur forskningslitteraturen, Atkins et al. Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Oxford University Press, eller motsv.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektuppgift redovisas muntligt och skriftligt. Kontinuerlig examination under seminarierna. Muntlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-10-14: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [Kurstillfälle 1] Inställt