Kursplan för Biokemi och molekylärbiologi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiochemistry and molecular biology
 • KurskodKBB032
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08114
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 30 Okt 2019 fm H
 • 07 Jan 2020 em M
 • 17 Aug 2020 em J

I program

Examinator

 • Christer Larsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • KBB031 Biokemi, forts-kurs

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i kemi samt grundläggande biokemi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt och förståelse för fundamentala biologiska principer och system för studenter med en begränsad bakgrund inom biologi/bioteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva och förstå funktionen hos centrala metabolismvägar
 • Beskriva och förstå hur ATP bildas i olika biologiska system
 • Förstå grundläggande termodynamiska principer som styr livsprocesser
 • Förstå mekanismer och drivkrafter bakom evolutionen
 • Beskriva och förstå hur information lagrad i DNA replikeras och hur denna information används för bildning av proteiner via transkription och translation
 • Förstå grundläggande principer för signaltransduktion i encelliga såväl som flercelliga organismer
 • Utföra laborationer i biologi/biokemi/molekylärbiologi

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:

Organism diversitet,
Termodynamik,
Bioenergetik,
Katabolism och anabolism,
Kolhydrat-, lipid- och kvävemetabolism,
Oxidativa processer,
Fotosyntes,
Genetiskt informationsflöde,
Eukaryota gener,
Koordinering av metabola processer

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar samt obligatoriska laborationer

Litteratur

Biochemistry Concepts and Connections, by Appling, Anthony-Cahill and Mathews. Pearson 2016. ISBN 1-292-11200-X

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examen samt godkända laborationer

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-07 7,5 hp, 0107]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
   [2019-10-30 7,5 hp, 0107]
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-04-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 1 av UBS/UOL