Kursplan för Astrofysikalisk dynamik

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAstrophysical dynamics
 • KurskodFAS010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 19113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter på mastersprogram (eller studenter på motsvarande nivå) och doktorander med bakgrund i fysik och matematik.

Syfte

Astrofysikalisk dynamik är ett viktigt område inom både kosmologi och astrofysik. Den innehåller en mängd olika ämnen, starkt ansluten med grundläggande fysik: bildandet av stjärnor och galaxer i universum, dynamiken i supermassiva svarta hål och dess inverkan på galaxevolution, mörk materia, galaktisk turbulens och fractality, och många fler. Denna kurs ger dig en solid bakgrund inom detta område. Du kommer också att få möjlighet att direkt efter kursen starta ett spännande examensarbete inom ett ämne med stark inverkan på modern forskning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Målet med kursen är att göra studenterna förtrogna med dynamiken i
vätskor i astrofysik och kosmologi, och att få dem att förstå likheter
och skillnader mellan gasdynamik, stjärndynamik och
plasmafysik. Studenterna kommer att aktivt lära sig genom interaktion
med läraren och med varandra. Studenterna kommer att spela en aktiv
roll i kursen inte bara under föreläsningar och övningar, som kommer
att innebära dem i att tänka och diskutera, men också på tentan:
eleverna lär varandra viktiga astrofysikaliska tillämpningar av det
material som lärt sig under kursen.

Innehåll

Grundläggande om vätskor, rörelseekvationerna, enkla tillämpningar,
illustrerad med roliga experiment, instabilitet, turbulens,
astrofysikaliska fraktaler: interstellära mediet och galaxer i
universum, stötar, magnetfält, gasdynamik vs stjärnornas dynamik och
plasmafysik. Födelse, liv (och död?) I en galax: en
steg-för-steg-problem. Multi-skala relationer i skivgalaxer: spiraler,
barer och centrala supermassiva svarta hål. En Toomre liknande
stabilitetskriteriet för den klumpiga och turbulenta interstellära
mediet. Mörk materia i galaxer.

Organisation

Föreläsningar, övningar och seminarier om aktuella ämnen.

Litteratur

Kurs anteckningar, kompletterat med utvalda referenser på specifika
ämnen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Tentan är i form av ett seminarium. Ämnet väljs av studenten från en utvald lista med frågor med stark inverkan på modern forskning. Frågor om andra ämnen som studeras i kursen kommer också att ställas.