Kursplan för Digital konstruktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigital design
 • KurskodEDA322
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 49122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2020 em SB_MU
 • 10 Jun 2020 em J
 • 27 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • EDA320 Digitalteknik - syntes
 • EDA321 Digitalteknik-syntes

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

En grundläggande kurs i datorteknik.

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i analys, syntes och optimering av digitala kombinatoriska nät och sekvensnät. Kursen ger också en inblick i de teknologier som sådana nät implementeras med. I kursen får studenten bekanta sig med ett modernt datorbaserat konstruktionsverktyg (CAD), samt lära sig grunderna för maskinvarubeskrivande språk.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Kunskap och förståelse
 • beskriva aritmetiska enheter för binär addition, multiplikation och division
 • beskriva funktionen hos komponenter såsom latchar, vippor, och olika minneselement
 • översiktligt beskriva funktion och användning av rekonfigurerbar logik samt ASIC teknologi
 • ange skillnaderna mellan olika beskrivningssätt för digitala tillståndsmaskiner (Mealy, Moore, och synkron Mealy)
 • beskriva funktion och struktur hos sekventiell asynkron digital logik
 • ange faktorer som påverkar snabbhet, effektförbrukning, och erforderlig chipyta vid implementation av digital logik.
2. Färdighet och förmåga
 • minimera en boolesk funktion och kunna uttrycka den på kanonisk form
 • formulera en kontruktionsspecifikation för en digital krets
 • beräkna den kritiska vägen i en digital krets
 • använda VHDL som ett verktyg vid konstruktion av digitala kretsar (såväl kombinatoriska såsom sekventiella)
 • använda moderna datorbaserade kontruktionsverktyg för simulering, syntes, och implementering av en digital krets beskriven m. hj av VHDL
 • skapa och använda testbänkar för att verifiera korrekt funktionalitet hos en digital konstruktion
 • använda FPGA teknologi för att implementera en digital hårdvarukonstruktion minimera antalet nödvändiga tillstånd i en digital tillståndsmaskin via tillståndskodning.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utvärdera och kritiskt granska olika realiseringar av en digital konstruktion i målteknologier ASIC och FPGA använda olika konstruktionsalternativ i konstruktionsrymden för binär aritmetik (t.ex. olika adderarstrukturer med varierande prestanda vad gäller snabbhet, effektförbrukning, och chipyta/antal grindar) -
 • utvärdera och kritiskt granska olika realiseringar av en digital konstruktion med avseende på snabbhet, effektförbrukning, och chipyta/antal grindar, och kunna välja den realisering som passar till de ställda konstruktionskraven.

Innehåll

 • Boolesk algebra och logikminimering
 • Kretsar för digital aritmetik
 • Minneselement
 • Kombinatoriska kretsar
 • Sekventiella kretsar och tillståndsmaskiner
 • Teknologierna ASIC och FPGA för realisering av digitala konstruktioner
 • Asynkrona kretsar
 • Snabbhet och effektförbrukning i digitala kretsar
 • Test, och konstruktion för test, av digitala kretsar
 • Det hårdvarubeskrivande språket VHDL för konstruktion av digitala kretsar
 • Hårdvarukonstruktion, test, och utvärdering av en enkel digital processor

Organisation

Föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Digital Design Using VHDL: A Systems Approach, 1st Edition by William J. Dally, R. Curtis Harting, Tor M. Aamodt

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras via en skriftlig tentamen och sju laboratorieövningar. Laborationerna utföres normalt i 2-mannagrupper.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-24: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-03-18 4,5 hp, 0213]