Kursplan för Mjukvarukvalitet

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSoftware quality
 • KurskodDAT321
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24121
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0216 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 31 Okt 2019 em L
  • 09 Jan 2020 em L
  • 20 Aug 2020 fm L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • DAT320 Mjukvarukvalitet

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För behörighet till kursen krävs minst en kandidatexamen inom software engineering, informationsteknik, programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande, inklusive en godkänd kurs i programmering. (t.ex. TDA548 Grundläggande programvaruutveckling eller motsvarande) samt en godkänd kurs i ett praktiskt projekt inom systemutveckling eller mjukvaruutveckling (t.ex. DAT256 Software Engineering Project)

  Syfte

  Denna kurs syftar till att studenterna lär sig moderna metoder för kvalitetssäkring i mjukvaruutveckling, med särskilt fokus på inbyggda system och webbapplikationer.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse 
  • förklara grundläggande begrepp inom mjukvarukvalitet (t.ex. intern / extern kvalitet, liksom kvalitet vid användning)
  • redogöra för och förklara definitioner och aktiviteter relaterade till mjukvarutestning, såsom fel, felnivåer vid testning och testautomatisering
  • förklara "continuous integration" och relatera det till mjukvaruutvecklingsprocesser
  • förklara och diskutera vikten av att använda statistiska analysmetoder för beslutsstöd relaterat till mjukvarukvalitet
  •  beskriva hur hållbarhet kan betraktas som ett kvalitetsattribut hos mjukvaruprodukter 
  Färdigheter och förmåga
  • konstruera statistiska modeller för att analysera kvalitetsrelaterad data från mjukvaruutvecklingsorganisationer (t.ex. olika praxis för kodgranskning, kvalitetsindikatorer)
  • konstruera kvalitetssäkringsplaner
  • samla data för att kvantifiera och statistiskt analysera kvaliteten av mjukvaruprodukter (t.ex. baserat på existerande "open source"-program)
  • konstruera automatiserade system för att mäta kvalitet av mjukvaruprodukter baserat på data från moderna utvecklingsverktyg
  • använda moderna verktyg för visualisering av trender av mjukvarukvaliten
  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera vikten av mjukvarukvalité i relation till tids- och kostnadsbild för moderna mjukvaruprojekt
  • relatera mjukvarukvalitet till samhällsliga aspekter av mjukvarutveckling
  • bedöma riskerna med distinkta kvalitetssäkringsprocesser i modern mjukvaruutveckling (t.ex. effekten av att välja mellan olika testtekniker)

  Innehåll

  Kursen introducerar studenterna till moderna metoder för kvalitetssäkring inom mjukvaruutveckling, liksom till metoder för statistisk analys för beslutsstöd relaterat till mjukvarukvalitet. Kurser innehåller föreläsningar om relevanta standarder (t ex ISO/IEC 9126, ISO/IEC 9000, ISO/IEC 250xx) för kvalitetssäkring, samt standarder för mätning och visualisering av kvalitet (t ex ISO/IEC 15939).

  Kursen förbereder studenter för arbete som kvalitetsingenjörer eller kvalitetschefer i mjukvaruutvecklingsorganisationer.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar där teori förklaras samt av praktiska inlämningar som fokuserar på användandet av statistiska analyser för beslutsstöd relaterat till mjukvarukvalitet.

  Litteratur

  Litteraturen annonseras på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig rapport och en individuell skriftlig salstentamen

  Rapport (Report), 3 hp
  • Delkursen är en rapport som baseras på statistiska analyser för att utvärdera avvägningar mellan olika tekniker inom mjukvarukvalitet. Delkursen syftar till att examinera studenternas praktiska kunskaper som ges i kursen.
  Skriftlig salstenta (Written exam), 4,5 hp
  • Delkursen består av en salstentamen som innehåller både teoretiska och praktiska frågor. Frågorna syftar till att examinera studenternas kunskap om definitioner och relevant forskning inom området.