Kursplan för Modellbaserad testning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModel-based testing
 • KurskodDAT262
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24116
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0218 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 03 Jun 2020 fm L
 • 11 Okt 2019 fm L
 • 21 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • DAT260 Model-based testing
 • DAT261 Model-based testing

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet till kursen krävs minst en kandidatexamen i Software Engineering, datavetenskap eller motsvarande, och en godkänd kurs i programmering. Kunskap om datastrukturer och satslogik rekommenderas.

Syfte

Testning är ett av de mest använda verifiering- och valideringstekniker inom industrin. Denna kurs ger studenterna en allmän bakgrund om testmetoder, med fokus på teori och praktik av modellbaserad testning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse: -Förklara skillnaden mellan verifiering och validering av programvara -Beskriv sambandet mellan mjukvaruutvecklingsfaser och olika typer av tester -Beskriva och förklara (ett antal) olika testmetoder, och använda dem i praktiska situationer -Beskriva och förklara vad modellbaserad testning är -Beskriva flera olika typer av modeller och förklara deras relativa fördelar och nackdelar Färdigheter och förmågor: -Konstruera modeller i modellerings- och specifikationsspråk som lärts ut i kursen; -Konstruera lämpliga och meningsfulla tester och förklara för intressenter resultaten av att tillämpa dem -Tillämpa modellbaserad testning på realistiska exempel med hjälp av relevanta verktyg Värderingsförmåga och förhållningssätt: -Förstå avvägningarna mellan och bedöma vilka modellbaserade testmetoder och verktyg som passar bäst i en viss situation -Identifiera och ställa upp hypoteser om källor till fel i programvara, och reflektera över hur man bättre kan kontrollera riktigheten av sådana program

Innehåll

Kursen ger studenten en bakgrund i teori och praktik i användet av modellbaserad testning, inklusive hur testverktyg kan användas för att förbättra mjukvarans kvalité (Software Quality). Olika testtekniker förklaras med fokus på modellbaserad testning. Studenterna kommer att få praktisk erfarenhet av att bygga modeller och att använda dem för både testning och verifiering.

Organisation

Kursen ges i form av moduler, som kombinerar föreläsningar, diskussioner och övervakat praktiskt arbete med övningar i små grupper (uppdrag). Studenterna förväntas ha förberett sig inför samt vara aktiva under modulerna. Övningarna är både av teoretisk och praktisk slag.

Litteratur

- M. Utting and B. Legeard, Practical Model-Based Testing. Elsevier. Morgan Kaufmann Publishers, 2007. Vi kommer också att ge andra läroböcker och forskningsartiklar för olika delar. Se separat lista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en skritlig salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. En del av inlämningsuppgifterna utförs individuellt, en del i mindre grupper om normalt 2-3 studenter, och en del i större grupper. 

Under kursen ges studenterna möjlighet att samla bonus-poäng som kan tillgodoräknas enbart vid den först ordinarie skriftliga salstentan efter att poängen erhållits.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-08-15: Inställd Ändrat till inställd av Examinator
   [2019-10-11 4,5 hp, 0218] Inställt - Inställd på begäran av examinator