Kursplan för Advanced computer graphics

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced computer graphics
 • KurskodDAT205
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23129
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Projekt 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
0208 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En kurs motsvarande TDA361 Computer graphics eller liknande. (Kursen TDA361 Computer graphics förutsätter färdigheter i ett imperativt högnivåspråk som t ex C/C++ eller Java samt förståelse för algoritmer, datastrukturer och grundläggande vektoranalys i 3D.)

Syfte

Kursen syftar till att ytterligare bredda och fördjupa kunskaper kring algoritmer för 3D-grafik samt att ge erfarenheter av att implementera avancerade 3D-grafiktekniker.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva och utnyttja avancerade algoritmer som används för att skapa 3D-grafik i t ex spel eller filmer.
Implementera avancerade algoritmer för realtidsrendering och/eller fotorealistisk rendering.

Innehåll

Detta är en fortsättningskurs till TDA361 Computer Graphics. Här ges studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Varje elev väljer en avancerad grafikteknik som han/hon presenterar under c:a 15 minuter på ett av kursens seminarietillfällen. Vanligt är även att presentera i par - då under 30 minuter. De obligatoriska seminarierna presenterar mer detaljer på forskningsnivå för ett antal ämnen och kan innefatta t ex ambient occlusion, hair rendering, GPGPU applications, ray tracing och global illumination, GPU-ray tracing, hårda och mjuka skuggor, real-time indirect illumination och spherical harmonics.

Varje elev gör även ett valfritt lämpligt programmeringsprojekt inom 3D-grafik (individuellt eller i grupp), t ex genom att implementera en specifik metod eller flera avancerade men mindre omfattande tekniker. Detta kan t ex utformas som en renderingsmotor för ett spel, en ray tracer, en GPGPU-implementation eller stand-alone-effekter m.m.  

Organisation

~16 seminarietillfällen: ett 2h-seminarium varje vecka under läsperiod 3+4. Minst 80% närvaro krävs för att få godkänt på kursen.

De första c:a 5 seminarietillfällena ges föreläsningar av läraren eller andra forskare. Övriga seminarietillfällen hålls presentationer av studenterna, följt av att vi i grupper diskuterar och därmed fördjupar förståelsen för de presenterade algoritmerna/teknikerna.

Litteratur

Text/artiklar distribueras ut löpande under kursens gång. Kursmaterial kommer finnas tillgängligt online. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Minst 80% närvaro på seminarierna krävs.

Varje student skall göra en 15-minuters presentation (får göras i par och då under 30 minuter).

Projektet betygssätts (IG, 3,4,5).

Ingen tentamen.