Kursplan för Teknikhistoria

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHistory of technology
 • KurskodCTE031
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99119
 • Max antal deltagare150
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • CTE030 Teknikhistoria

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse av sampelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig förändring å den andra. Kursen ska ge kunskap om karaktäristiska drag i den tekniska utvecklingen. Tyngdpunkten i kursen är förlagd till perioden från 1700-talets mitt fram till idag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva och analysera samspelet mellan teknisk förändring å den ena sidan, samhällelig (ekonomisk, kulturell, politisk och social) förändring å den andra
- Identifiera vilka faktorer som styr teknisk förändring
- Beskriva och analysera den tekniska förändringens mekanismer
- Tolka och förklara historiska förlopp
- Redogöra för grundläggande historieteoretiska begrepp och förklaringsmodeller
- Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av teknisk förändring, då och nu
- Uppmärksamma de etiska problem som utveckling och användning av teknik kan vara behäftade med
- Skriva argumenterande text

Innehåll

Teknikhistoria är enkelt uttryckt det historiska studiet av teknik och teknisk förändring. Teman som uppmärksammas i kursen är:

- Vilka faktorer som styr teknisk förändring
- Den tekniska förändringens mekanismer
- Tekniköverföring
- Teknikdeterminism
- Teknikens oförutsägbara konsekvenser
- Tekniska och vetenskapliga kunskapstraditioner
- Ingenjörsprofessionens framväxt
- Framväxten av stora tekniska system
- Teknik och genus

Organisation

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemtentamen. Betyg: U, 3, 4, 5.