Kursplan för Interaction design project

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInteraction design project
 • KurskodCIU265
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23124
 • Max antal deltagare55
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • TDA500 Interaktionsdesign - projekt
 • TDA501 Interaction design project

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

The courses CIU175 Prototyping in interaction design, TDA492 Graphical interfaces, and TDA496(TDA497) Interaction design methodology or equivalent are required.

Syfte

The course aims at a deepened understanding of the central design issues in interaction design by means of practical training in design projects.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Motivera designval och beslut i designprocessen
 • Tillämpa metoder för användarstudier i praktiken
 • Tillämpa designmetoder systematiskt
 • Skapa och kritiskt jämföra koncept
 • Identifiera behov och krav hos specifika användargrupper
 • Definiera en designs konsekvenser för relevanta intressenter
 • Genomföra ett designprojekt från idé till fungerande prototyp
 • Kritiskt granska en design baserad på estetik och uttryck
 • Presentera en design för en kritisk granskande publik
 • Bedöma de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
 • Presentera och dokumentera projektarbete både skriftligt och muntligt

Innehåll

Förutom att skapa fungerande prototyper, innehåller kursen föreläsningar och övningar. Designprojekten utförs i grupp, under handledning. Rapporter och användarstudier görs löpande under kursen och resultaten presenteras vid en avslutande projektpresentation.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, projektarbete och övningar, baserade på ett antal centrala teman.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i forma av övningar (godkänt), projektarbete med dokumentation (betyg) och en individuell essä. Vissa delar sker i grupp av olika storlekar.