Kursplan för Mobile computing - Design och implementation

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMobile computing - Design and implementation
 • KurskodCIU196
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23125
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Tentamen 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0212 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • CIU195 Mobile computing - Design and implementation

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För tillträde till kursen krävs and kandidatexamen om 180hp. Vidare krävs TDA545 Objektorienterad programmering 7,5hp samt minst en av kurserna DAT420 Människa.datorinteraktion, TDA492 Grafiska gränssnitt, DAT216 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt eller motsvarande.

Syfte

Efter kursen ska studenten kunna ta en idé och omsätta denna till en komplett applikation, eller app som det vanligtvis kallas. Detta inkluderar såväl design av det grafiska användargränssnittet som implementering av designen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Beskriva hur mobila applikationer skiljer sig från desktop-applikationer (utmaningar och möjligheter)
 • Beskriva principer för beröringskänsliga devices
 • Beskriva forsknings trender inom mobilutveckling, t.d. multimodal inmatning och output
 • Lista och använda viktiga riktlinjer gällande design för mobila enheter
 • Lista och använda relevanta ramverk för att underlätta implementering

Färdigheter och förmåga

 • Designa användarupplevelsen för en mobil plattform avseende både gränssnitt och interaktion
 • Använda och modifiera standardkomponenter för gränssnittsdesign
 • Välja en lämplig arkitektur och uppsättning av ramverk för att implementera en applikation
 • Arbeta med aktuella verktyg för utveckling och gränssnittsdesign
 • Implementera applikationen genom programmering (coding)
 • Genomföra en evaluation av mobilapplikationen (usability test)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera existerande applikationer med fokus på presentation och interaktion
 • Välja och motivera designstrategier i relation till ovanstående mål
 • Välja och motivera lämpliga implementationsmetoder och ramverk för en given design

Innehåll

Kursen behandlar design och implementering av mobilapplikationer. Motivation för design och forskning för mobila enheter: liten skärm, handburen, flera sensorer, och integrerade actuators. Beröringskänsliga skärmar blir det huvudsakliga inmatningssättet, men element av multimodal inmatning/output behandlas också (t.d. röst och haptik). Såväl senaste resultat från forskningen, designprinciper, olika användningsområden som exempel på ramverk för utveckling med aktuella verktyg behandlas.

 

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar gjorda i grupp och att större avslutande gruppprojekt där målet är att ta fram, designa och implementera en mobilapplikation som utnyttjar många av dom interaktionsmöjligheter som ges av en modern smartphone. En evaluation av mobilapplikationen skal också genomföras (usability test). 

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen består av två moduler: Övningar och grupp-projekt 4hp och individuell skriftlig hemtentamen 3,5hp. 
För godkänt på kursen krävs att studenten gör samtliga övningar samt grupp-projekt (U, 3, 4, 5) och indivduell skriftlig hemtentamen (U, 3, 4, 5). Grupp-projektet examineras via skriftlig rapport och demonstration av resultatet. Om projektet underkänns ges gruppen en möjlighet att förbättra det till den nivå som krävs. Om en student underkänns på hemtentamen måste studenten göra omtentamen på denna del.