Kursplan för Ledarskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeadership
 • KurskodBOM260
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60121
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 03 Jun 2020 fm J
 • 11 Okt 2019 fm M
 • 26 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Ekonomi och organisation i byggsektorn (BOM225) eller motsvarande.

Syfte

Inom byggindustrin förekommer mycket arbete inom projektform med många involverade aktörer. Detta ställer stora krav på ledarskap och samarbete. Kursen syftar till att studenten skall få god kunskap om ledarrollen och samarbete i grupper. Kursen belyser teori och praktik om ledarskap samt teorier om hur samarbetsorienterade och effektiva grupper skapas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för samt förklara olika perspektiv på centrala teorier rörande ledarskap. - Ge förslag på ledarskapets komplexitet och ange olika typer av ledarskap. - Redogöra för samt förklara centrala teorier rörande samarbete i och mellan grupper. - Känna igen begynnande konflikter och kunna förmedla en positiv lösning. - Identifiera, urskilja och hantera genus- och mångfaldsperspektiv på ledarskap och samarbete.

Innehåll

Kursen innehåller dels teoretiska element, dels praktiska element där studenten ges möjlighet att uppleva ledarrollen samt reflektera över hur denne fungerar inom ramen för en grupp. Kursen utgår från beteendevetenskapliga teorier.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Inom ramen för seminarierna (vilka är obligatoriska) diskuterar vi och demonstrerar en rad olika faktorer som är av betydelse för effektivt arbete i grupp, förhandlingar och ledarskap. 

Litteratur

Forslund, Magnus (2013) Organisation och Ledning, 2 uppl. Liber

Samt utdelat material

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen utgör av en skriftlig salstentamen som besvaras individuellt. Dessutom krävs deltagande vid de föreläsningar och seminarium som är obligatoriska.

Betygsskala
U, 3-5

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-10-11 6,0 hp, 0116]
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från M till M av grunnet
   [2019-10-11 6,0 hp, 0116]