Bioteknik

300 hp (civilingenjör)

Fängslas du av områden som cellbiologi, systembiologi och läkemedelsutveckling, eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen, kemikalier och livsmedel ditt område? Kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med ingenjörskompetens ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Detta val av studier leder till utmanande yrkesroller inom bland annat läkemedels-, kemi-, livsmedelsindustrin samt akademisk forskning.  Utbildningens innehåll

Dekorativ bild Bioteknik
Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, som lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering, kunskaper som är typiska för en civilingenjör. Du läser också mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp.  
 
Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. Du får också använda dina kunskaper praktiskt i laborationer med fokus på molekylärbiologi, mikrobiologi och cellodling. Dessutom läser du kemiteknik, vilket innebär att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar.  
 
År fyra och fem läser du något av våra masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller entreprenöriell inriktning. Avslutningen av utbildningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val av kurser och masterprogram. Genom utbildningen kommer du via kandidat- och examensarbeten bli direkt kopplad till pågående forskningsprojekt. 

Arbetsområden

Länk till formulär

Du kommer att vara förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Efter utbildningen kan du arbeta inom näringslivet som laboratorieingenjör, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare, entreprenör med mera, men du kommer även att ha en grund för att fortsätta som forskarstuderande inom akademin. Våra studenter fortsätter ofta sin yrkesbana på högskolor och universitet, i kommunal verksamhet och på större företag så som AstraZenaca och Semcon.

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)
Biomedical engineering

​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)


Sidansvarig Publicerad: on 21 sep 2022.