Bioteknik

300 hp (civilingenjör)

Innovativa produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser är framtiden. Som biotekniker kan du vara med och påverka riktningen framåt. Fängslas du av områden som cellbiologi, medicin och läkemedelsutveckling, eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen och kemikalier ditt område? Kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med ingenjörskompetens ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Detta val av studier leder till utmanande yrkesroller inom bland annat läkemedels-, kemi-, livsmedelsindustrin samt akademisk forskning.  


 

Utbildningens innehåll

Dekorativ bild Bioteknik
Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, som lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering – förmågor som är typiska för en civilingenjör. Du läser också mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp.  
 
Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. Du får också praktiskt använda dina kunskaper i laborationer med fokus på molekylärbiologi, mikrobiologi och cellodling. Dessutom läser du kemiteknik, vilket innebär att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar. År fyra och fem läser du något av våra masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller entrepenöriell inriktning. Avslutningen av utbildningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val av kurser och masterprogram.
 
 

Arbetsområden

Efter utbildningen kan du arbeta inom näringslivet som laboratorieingenjör, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare, entreprenör med mera, men du kommer även att ha en grund för att fortsätta som forskarstuderande inom akademin. Du kommer att vara förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Genom utbildningen kommer du via kandidat- och examensarbeten bli direkt kopplad till pågående forskningsprojekt och håller därmed en hög vetenskaplig kvalitet. ​


Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)


Sidansvarig Publicerad: må 11 okt 2021.