Bioteknik

300 hp (civilingenjör)

Bioteknik är en del av lösningen på många av de problem som vi står inför i dag. Innovativa produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser är framtiden och som biotekniker kan du vara med och påverka riktningen framåt inom exempelvis läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin samt akademisk forskning.


Utbildningens innehåll

Dekorativ bild Bioteknik
Fängslas du av områden som cellbiologi, systembiologi och läkemedelsutveckling, eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen, kemikalier och livsmedel ditt område?  
 
Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, vilka lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi- och bioteknik. De första åren får du en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering, kunskaper som är typiska för en civilingenjör. Du läser också mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp.  
 
Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. Du får också använda dina kunskaper praktiskt i laborationer med fokus på molekylärbiologi, mikrobiologi och cellodling. Dessutom läser du kemiteknik, vilket innebär att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar.  
 
År fyra och fem läser du något av våra masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller entreprenöriell inriktning. Avslutningen av utbildningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val av kurser och masterprogram. Genom utbildningen kommer du via kandidat- och examensarbeten bli direkt kopplad till pågående forskningsprojekt. 

Arbetsområden

Länk till formulär
Dina kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med din ingenjörskompetens ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Du kommer att vara förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta inom näringslivet som laboratorieingenjör, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare, entreprenör med mera, men du kommer även att ha en grund för att fortsätta som forskarstuderande inom akademin. Våra studenter fortsätter ofta sin yrkesbana på högskolor och universitet, i kommunal verksamhet och på större företag så som AstraZenaca och Semcon. ​

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

Biomedical engineering
Biotechnology
Complex adaptive systems
Engineering mathematics and computational science
Entrepreneurship and business design
Industrial ecology
Innovative and sustainable chemical engineering
Lärande och ledarskap
Materials chemistr​y
Nanotechnology

​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)


Sidansvarig Publicerad: fr 11 nov 2022.