Bioteknik

300 hp (civilingenjör)

Innovativa produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser är framtiden. Som biotekniker kan du vara med och påverka riktningen framåt. Fängslas du av områden som cellbiologi, medicin och läkemedelsutveckling, eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen och kemikalier ditt område? Kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med ingenjörskompetens ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Detta val av studier leder till utmanande yrkesroller inom bland annat läkemedels-, kemi-, livsmedelsindustrin samt akademisk forskning. 


 


Utbildningens innehåll

Dekorativ bild Bioteknik
​Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, som lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi och bioteknik. De första åren läggs en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering – förmågor som är typiska för en civilingenjör. Du läser också mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp. 

Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. Du får också praktiskt använda dina kunskaper i laborationer med fokus på molekylärbiologi, mikrobiologi och cellodling. Dessutom läser du kemiteknik, vilket innebär att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar. År fyra och fem läser du något av våra masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller entrepenöriell inriktning. Avslutningen av utbildningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val av kurser och masterprogram.
 
 

Arbetsområden

Efter utbildningen kan du arbeta inom näringslivet som laboratorieingenjör, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare, entreprenör m.m., men du kommer även ha en god grund för att fortsätta som forskarstuderande inom akademin.  Våra studenters kandidat- och examensarbeten är många gånger kopplade till riktiga forskningsprojekt och håller därmed ofta en hög vetenskaplig kvalitet. Utbildningen öppnar alltså för karriärvägar inom både forskning och industriell produkt- och processutveckling. Du kommer att vara förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Genom utbildningen kommer du via kandidat- och examensarbeten bli direkt kopplad till pågående forskningsprojekt. 

Detta program uppmärksammades på nationell nivå då utbildningen fick det högsta omdömet, ”mycket hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen av ingenjörsutbildningar, gjord av Universitetskanslersämbetet.


Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

 
​​​​​​

​F​råga en student


Namn
 Wenjin Yuan
Ålder 21
Läser Bioteknik
Kommer från Halmstad

Ställ en fråga

Anledning till att jag valde bioteknik var på grund av ett stort forskarintresse sedan innan och att programmet matchade just mina intressen. Jag ville få en djupare förståelse inom kemi och biologi för att en dag kunna vara en hjälpande hand till en bättre framtid, både inom människans hälsa och en hållbar utveckling. Eftersom det även är ett civilingenjörsprogram får man utöver biologi- och kemikunskaperna, även en stabil matematiska grund som gör att man kan skapa starka problemlösningsverktyg. 

Att jag valde just Chalmers var dels på grund av att det är ett prestigefyllt lärosäte, men också på grund av dess geografiska placering. Innan jag började på Chalmers hade jag ingen förväntning på studentlivet. Dock har detta blivit helt motbevisat. Sedan jag började här har jag fått ut det mesta av vad jag kunde tänka mig och det finns fortfarande mycket mer. Inte bara att studentlivet är väldigt roligt, på Chalmers finns det även oändligt med möjligheter att utforska sina intressen, allt från DJ:ande, dykning, fota, flyga ballong, basta, you name it. 

Mina intressen har ändrats ganska mycket sedan jag började men jag önskar fortfarande att få jobba med något som kan underlätta människors vardag i framtiden. Tack vare att bioteknik är ett brett program kan jag fortfarande gå en master som mitt nya intresse är av. 

På fritiden jobbar jag en hel del och dansar. Att engagera mig i alla möjliga verksamheter som finns på skolan är också något jag tycker är kul.  


Publicerad: to 10 sep 2020.