Intize - mentorskap i matematik

Intize syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Detta görs främst genom mentorskap där studenter hjälper andra att lära sig matematik ideellt. Mentorsskapet är gratis och bygger på ett långsiktigt kunskapsutbyte i matematik, genom personliga möten där mötena sker av egen vilja. 

Mentorsgrupperna består av 1-2 mentorer och 3-5 adepter som träffas 1-2  timmar i veckan på en gemensamt bestämd dag i mentorns skolmiljö. En mentor i Intize är en person som har mer matematiska kunskaper och befinner sig ett utbildningssteg högre än sina adepter. Vi erbjuder idag tre olika typer av mentorskap: Mellan högskola-gymnasium, mellan gymnasium-högstadie och ett prgogram för särbegåvade barn i grundskolan. Gymnasielever kan även göra sitt GA via mentorsskapet. 

​Dessutom anordnar Intize räknestugor i form av drop-in är alla som läser matematik på högstadie-, gymnasie- och tekniskt basår-nivå välkomna att komma för att få hjälp av våra mentorer. Drop-in är gratis och ingen anmälan krävs.

Finansiellt drivs föreningen av pengar från sponsorer, där de största finansiärerna idag är Chalmers och Skolverket. 


Mer information om Intize​


Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: ti 18 sep 2018