Skolsamarbeten på andra arenor

​Chalmers samverkar med många olika aktörer i olika sammanhang för att stimulera och väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Publicerad: fr 18 okt 2019.