Skolsamarbeten på andra arenor

​Chalmers samverkar med andra aktörer som arbetar för att väcka, stimulera och bibehålla intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Sidansvarig Publicerad: sö 30 aug 2020.