Lärarhandledning Rädda ägget

Under våren 2018 har lärarstudenter på Chalmers tagit fram olika lektionsförslag på hur du kan arbeta med Rädda ägget under flera lektioner och ämnesövergripande. Innehållet är kopplat till läro- och kursplaner och baseras på teknikutvecklingsprocessen. Kopplingarna visas i en matris och kan användas som stöd i undervisningen.


​​

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.