Tekniktävlingen
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tekniktävlingen 2022-23​​​​​​​​​​​​​​​​​
Illustration: Chalmers

Framtidens hållplats

TEKNIKTÄVLINGEN 2022-23 FÖR ÅK 6

Hur ser den framtida resenären ut och när börjar en resa egentligen? Att stå vid en hållplats och vänta på bussen kan ibland kännas väldigt långtråkigt. Vi vill ha din hjälp att förvandla dagens hållplatser till lustfyllda mötesplatser och locka fler till att åka kollektivt och lämna bilen hemma. Frågan är vad som ska finnas i och runtomkring hållplatsen, var ska den vara placerad och hur ska den vara designad för att det ska bli roligare och mer givande att stå och vänta? Var med och forma framtidens innovativa hållplats! 

I takt med att städerna växer höjs även kraven på moderna lösningar inom kollektivtrafiken. För att människor skall bidra till minskade utsläpp behöver fler lämna bilen hemma och välja att åka kollektivt till, från och inom städerna. Ett steg i denna riktning är utveckling av infrastrukturen där vi snabbt, smidigt, bekvämt och tryggt kan röra oss obehindrat mellan arbete, skola och fritid. 

En viktig del i det arbetet är att skapa hållplatser som är välkomnande, smarta samt underhållande och är mer än bara ett skydd åt de som väntar på att gå ombord. Kanske är det en social träffpunkt utrustad med laddningsmöjligheter, smarta ljud och ljusspel som informerar om när transporten är på väg? Eller kanske en plats som ger de som reser en möjlighet att ”bara vara” en stund.

Vi vill att ni blickar framåt i tiden då ni själva blivit vuxna och reser mellan arbete, hem och fritid, och designar en innovativ hållplats som ännu inte finns.

Uppdrag

Uppdraget är att ta fram en idé och designa en fysisk modell av en framtida hållplats i er närmiljö. Det kan till exempel vara en buss- eller spårvagnshållplats. Den ska vara klimatsmart, tilltala alla målgrupper, vara en trygg plats och underhållande i väntan på kollektivtrafiken.

Viktiga datum

  •  29 september kl 16-18 - Digital lärarträff 1. Under den första lärarträffen gör vi en framåtblick  i stadsutveckling,  hållbar mobilitet och hållbara städer. Vi kommer även att gå igenom Tekniktävlingens innehåll.
15-minuters-staden – närhetsprincipen i framtidens stadsplanering - RISE
Mobilitet är ingen mål i sig, utan att komma till en plats, en person, ett evenemang. Vem vill inte ha allt så nära som möjligt, hade det inte varit underbart att kunna gå eller cykla till det mesta i vardagen? Det är grundtanken bakom ”15-minuters-staden”, ett planeringsprincip som går ut på att lägga alla vardagsdestinationer – skola/utbildning, handel, arbetsplatser, rekreation – inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd. Bra för miljön och bra för människan. Men hur står det till med ”närheten” i våra städer, och vad behöver göras för att komma närmare 15 minuters-idealet? Föredragshållare: Maria Schnurr. senior forskare på avdelningen Mobilitet och System, RISE​

Hur vi gör det enkelt att resa hållbart - Västtrafik
Strateger från Västtrafik berättar om förutsättningar för att skapa attraktiva hållplatser, hur planerar vi inför framtidens nya trafik, vad tar vi hänsyn till? Hur gör vi det mer attraktivt och pålitligt att åka med oss, vilka behov skiljer våra resenärer åt och vad behöver vi förbättra för att ge en bättre upplevelse av resan. 
Föredragshållare: Carolina Lundberg och Peo Johansson båda arkitekter SAR/MSA, Strategisk Planering Västtrafik samt Viktoria Janovskis. Hållbarhetsstrateg på Västtrafik

  • ​​13 oktober kl 16-18 - Digital lärarträff 2. Under den andra lärarträffen blir det fokus på arbetsformer och hur du som lärare kan jobba med kreativa processer.
Att äga sin process med Pernilla Ankarberg från Periskop
Sverigen är ett av världens högst rankade länder när det kommer till innovation, men hur gör man egentligen för att komma på idéer och skapa något nytt? Barnkulturdesigner Pernilla Ankarberg beskriver steg för steg hur processen går till. Teori och metoder kopplas löpande till praktiska exempel och genomförda kreativa projekt. Genom att ge barnen kunskap om hur innovation och kreativitet blir till kan de göras än mer delaktiga och själva äga sina processer. Metoder och arbetssätt finns beskrivet i skriften “Att äga sin process” gratis att ladda ned på https://www.ahaaadesignstudio.se/hur ​

  • v 43 och 46 - digital coachning av arbetsgrupperna med studenter och ingenjörer.
​​
  • 12-22 december - bidragen skickas in. 2 bidrag per anmäld klass. Se " dokumentet "Innehåll, kriterier och tidplan" för detaljer.

  • 16 januari - den digitala utställningen är öppen för allmänheten från den 16 januari

  • Vecka 5 - Juryträff. Finalister och hedersomnämnda annonseras.
Inspirationsmaterial - uppdateras till hösten
Framtidens hållplats syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet till teknik och hållbara samhällslösningar och är ett samarbete mellan  Chalmers, Göteborgs stad, Västtrafik, Periskop och Tekniska Samfundet.​ För frågor​ kontakta Dorotea Blank​, skolsamverkan på Chalmers. 


Visa ▼

Tekniktävlingen

Tävlingen startades år 1993 på Tekniska Samfundet och syftar till stimulera intresse för teknik och hållbara samhällslösningar genom att eleverna prövar på hur en ingenjör arbetar och genomför ett projekt från idé till prototyp.
Tekniktävlingen är en lagtävling som riktar sig till åk 6. Alla elever i klassen är med och bidrar i arbetet. Innehållet är kopplat till kursplaner och kan vara ett stöd i  tex teknikundervisningen.
Källa: https://www.tekniskasamfundet.se/

Sidansvarig Publicerad: fr 23 sep 2022.