Framtidens lekplats
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tekniktävlingen 2021-22 i samarbete med Göteborgs stad​.  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​Foto: Pixaby

Framtidens lekplats år 2121

TEKNIKTÄVLINGEN 2021-22 FÖR ÅK 5-6

H​ur ska barn och unga få tillgång till framtidens ytor för lek och häng när beslutsfattare bygger en allt tätare stad där lekytorna blir färre och grönområdena mindre bland annat till förmån för biltrafiken och nya höga hus? Hur tror du att de ytorna kommer att se ut? Hur kommer barn och unga leka och träffas utomhus i framtiden? Häng med och skapa framtidens lekplats 2121!

Tekniktävling om lek, rörelse och möten! Leken är en grundläggande förberedelse för livet och det är genom leken som man skapar förutsättningar för mental utveckling, social kompetens, problemlösningsförmåga, kreativitet och kommunikativ förmåga. Lekplatser är därför en viktig grogrund för barn och ungas utveckling. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till lek, vila och fritid. Barn och unga ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och att man ska ta hänsyn till vad som bedöms vara de ungas bästa. Kommunen har ett ansvar att se till att det finns lekplatser, idrottshallar och andra platser där barn och unga kan och vill vara.

Genom detta upprop vill vi ge plats i samhället för de ungas röster som ska utveckla framtidsvisioner och en stad som ska ge plats åt lek, rörelse och möten. Vi vill att ni blickar framåt, sisådär 100 år framåt i tiden, och designar en lekplats som ännu inte finns och som stimulerar till lek och umgänge, kreativitet, rörelse och glädje för både barn och ungdomar.​

Uppdrag
Uppdraget är att ta fram en idé och designa en modell av en framtida lekplats i er närmiljö. Lekplatsen ska kunna användas av alla barn och ungdomar och den ska vara kul, utmanande, pulshöjande och uppmuntra till att vara utomhus tillsammans. Skapa en framtida mötesplats som är kreativ, inspirerande och stimulerande!


Inspirationsmaterial

Digital utställning 2022 är nu öppen

Den digital utställningenär nu öppen! Under hösten 2021 har elever i grundskolan runt om i Sverige visionerat och byggt ”Framtidens lekplats 2121”. Resultaten ser du här – närmare 130 fantasifulla och finurliga bidrag men kreativa tekniska lösningar. Imponerande arbeten av Sveriges framtid!

Till utställningen​


I samarbete med
Göteborgs grundskoleförvaltning ​och Tekniska SamfundetFör frågor kontakta Dorotea Blank​, skolsamverkan på Chalmers. 

Visa ▼

Tekniktävlingen

Tävlingen startades år 1993 på Tekniska Samfundet och syftar till stimulera intresse för teknik genom att eleverna prövar på hur en ingenjör arbetar och genomför ett projekt från idé till prototyp.
Tekniktävlingen är en lagtävling som riktar sig till åk 5-6. Alla elever i klassen är med och bidrar  i arbetet. Innehållet är kopplat till kursplaner och kan vara ett stöd i  tex teknikundervisningen.
Källa: https://www.tekniskasamfundet.se/

Sidansvarig Publicerad: to 20 jan 2022.