FIRST LEGO League

Vad är FIRST LEGO League: Challenge?

En kunskaps- och teknologisk tävling som sträcker sig över 8 veckor. Målet är att inspirera barn och unga i åldern 10-16 år till att bli morgondagens ingenjörer, forskare och problemlösare. Under projektet kommer deltagarna att utforska och uppleva skaparglädje, se sina egna idéer i praktiken och lära sig att programmera.

FIRST LEGO League ger stöd för skola och elever att nå viktiga mål i läro- och ämnesplaner och uppmuntrar till ett ämnesövergripande skolarbete. Flera skolor har utvecklat sitt arbete med bl.a.teknik och no genom regelbundet deltagande i tävlingen och utnyttjat dess tema för elevernas projektarbeten. 

Ett lag med elever som utnyttjar olika kompetenser har störst chans att vinna. Tävlingen bidrar därför till att flera av elevernas och skolans mål i såväl läro- som berörda kursplaner nås utöver i enbart de renodlade teknik- och no-ämnena. I tävlingarna deltar skolor från skilda geografiska lägen. I tävlingen deltar i stort sett lika många flickor som pojkar. Ett flertal skolor med elever med bl.a. npf-diagnoser har framgångsrikt deltagit.​


I år kan Teknikklubben stötta med anmälningsavgiften för de 10 första anmälda lag.  Lagen måste då förpliktiga sig till att deltaga på turneringsdagen. Om laget platsar för eventuell sponsring även av ett Challenge set, tag kontakt med Teknikklubben för avstämning.

Kontakta  Teknikklubben: fllgoteborg@gmail.com​​

Sidansvarig Publicerad: on 21 jul 2021.