FIRST LEGO League

​Vad är FIRST LEGO League: Challenge?

En kunskaps- och teknologisk tävling som sträcker sig över 8 veckor. Målet är att inspirera barn och unga i åldern 10-16 år till att bli morgondagens ingenjörer, forskare och problemlösare. Under projektet kommer deltagarna att utforska och uppleva skaparglädje, se sina egna idéer i praktiken och lära sig att programmera.

FIRST LEGO League ger stöd för skola och elever att nå viktiga mål i läro- och ämnesplaner och uppmuntrar till ett ämnesövergripande skolarbete. Flera skolor har utvecklat sitt arbete med bl.a.teknik och no genom regelbundet deltagande i tävlingen och utnyttjat dess tema för elevernas projektarbeten. 

Ett lag med elever som utnyttjar olika kompetenser har störst chans att vinna. Tävlingen bidrar därför till att flera av elevernas och skolans mål i såväl läro- som berörda kursplaner nås utöver i enbart de renodlade teknik- och no-ämnena. I tävlingarna deltar skolor från skilda geografiska lägen. I tävlingen deltar i stort sett lika många flickor som pojkar. Ett flertal skolor med elever med bl.a. npf-diagnoser har framgångsrikt deltagit.​

Årets tema: "SUPER POWERED" 

Årets tema är energi och uppdraget släpps lördag den 17 september 2022. I 8 veckor ska lag från Sverige och Norge arbeta med innovation, forskning, teknologi, design och programering som avslutas med en turnering lördag 12 november, som firar allt som har upplevts och uppnåtts! ​Vinnande lag får åka till Oslo, Norge och representera sin ort i den skandinaviska finalen. Viktig bedömningsparameter är det som kallas för Kärnvärden- vilket innefattar gemenskap, samarbete och att ha ett roligt lärande.Det är också fokus på STEM samt kopplat till läroplanen så det är lätt för skolan att motivera deltagande. Det brukar vara ca 800 000 ungdomar som deltar i världen. Det är bevisat att de ungdomar som deltagit så är det minst 80% som gärna väljer Naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet.


I år kan Teknikklubben stötta med anmälningsavgiften samt ett Challenge set för de 10 första anmälda lagen.  Lagen måste då förpliktiga sig till att deltaga på turneringsdagen.  Tag kontakt med Teknikklubben för avstämning.
Kontakta  Teknikklubben: fllgoteborg@gmail.com​​

Sidansvarig Publicerad: må 13 jun 2022.