Rune Anderssons jubileumsseminarium på Chalmers

Torsdagen 5 mars 2020 var en stor dag på Chalmers, då Rune Andersson, som nyligen fyllt 75, firades med ett seminarium på temat entreprenörskap och ett storslaget event, allt i Chalmersska husets fantastiska lokaler. Det var en salig blandning av familj, chalmerister, såväl nuvarande som tidigare, vänner och kollegor Rune samlat på sig under sin tid på Chalmers såväl som under sin framgångsrika karriär. Ljudnivån var hög och stämningen hjärtlig i pelarsalen när gästerna, som kom från när och fjärran för att hylla en av Chalmers största supporters genom tiderna, anlände och fyllde lokalen. Många kära återseenden, handslag och ryggdunkningar klarades av innan alla intagit en plats för att ta del av det spännande programmet som startade med att rektor, Stefan Bengtsson, välkomnade alla och framförde sina gratulationer till Rune. Som en extra krydda höll Runes son, Johan Andersson, ett känslosamt tal till sin far där han uttryckte både beundran och en stor tacksamhet för de möjligheter han fått genom sin fars gärning. Det är tydligt att såväl den varma känslan för Chalmers som det goda affärssinnet har gått i arv från far till son, något vi på Chalmers givetvis är mycket tacksamma för.

Presentationer och panelsamtal om entreprenörskap
Den mer formella delen av eftermiddagen bestod av två presentationer om entreprenörskap från ett akademiskt perspektiv genom Pontus Braunerhjelm, professor på KTH och Fredrik Hörstedt, Vicerektor med ansvar för nyttiggörande på Chalmers. Deras presentationer behandlade entreprenörskapets betydelse för förändring och ekonomisk utveckling respektive Chalmers satsning på att inkludera entreprenörskap i alla utbildningar - Entrepreneurship. By Chalmers! På detta sätt gavs en inblick i högskolornas arbete för att skapa goda förutsättningar för ett starkt svenskt entreprenörskap i framtiden. Vi fick sen ta del av Carl Bennets erfarenheter både från hans tid med Rune, hur de tillsammans köpte Getinge och sedermera delade upp de gemensamma tillgångarna och utvecklade varsin framgångsrik koncern. Det blev också en panel med Carl och två unga entreprenörer, Sofia Appelgren, grundare av Mitt liv samt Sofie Allert, grundare av Swedish Algae Factory, där entreprenörskapets alla sidor diskuterades. Vi fick höra om både fram- och motgångar och inte minst om lärdomar och framgångsfaktorer. Trots att mycket skiljer dessa respektive verksamheter åt, det rör sig om helt olika branscher och fysiska förutsättningar, delar alla dessa entreprenörer många insikter om vad som krävs för att nå framgång.

Huvudpersonen, Rune, fick sista ordet i talarprogrammet. Han pratade tillbakalutat om sina erfarenheter som företagsledare och entreprenör och bjöd på många skratt när han med ett stort mått humor berättade om framgångar såväl som en del mindre lyckade affärer och vilka lärdomar de gett. En härlig avslutning på ett mycket spännande seminarium.

Underhållning och mingel i sann Chalmersanda
Som bekant är inget Chalmerskalas komplett utan sång och musik. I det här fallet var det Chalmers sångkör som överraskade jubilaren genom att framföra en specialskriven text till tonerna av Kristallen den fina. Självklart var detta en hyllning av Runes stora gärning för Chalmers och inte minst chalmeristerna genom generösa donationer till kårhus och stipendier. Till slut gjorde även William Chalmers ett uppskattat framträdande där han drog paralleller mellan sitt eget liv och Runes, inte minst entreprenörskapet och den filantropiska ådran har de gemensamt. Han tog sedan med sig gästerna upp till marmorsalongen där han berättade lite mer om ”sitt” hus och där den mer informella delen av dagen sen tog vid med mingel och bubbel följt av middag i bankvalvet för speciellt inbjudna. En fantastisk dag i sann Chalmersk anda helt enkelt, idel glada miner och gott kamratskap - Avancez!
​​​
Fotograf: Oscar Mattsson

Sidansvarig Publicerad: må 06 apr 2020.