Livsvetenskaper och teknik

Enligt många internationella rapporter har antalet personer över 65 år ökat under de senaste 50 åren, mer än någonsin, och kommer fortsättningsvis öka dramatiskt. Tyvärr kommer detta leda till en stegring av åldersrelaterade sjukdomar såsom cancer och neurodegeneration. Men idag är potentialen att förstå den mänskliga kroppen på molekylär nivå större någonsin.

Genom att integrera biologi och teknik kan biologiska gåtor som rör hälsa och sjukdom redas ut och hitta lösningar för de snabbt växande problemen.

Här byggs datormodeller för att kartlägga mänskliga sjukdomar som till exempel cancer. Denna unika metod att bygga modeller av människans ämnesomsättning används för att upptäcka nya biomarkörer och utveckla effektiva behandlingar anpassade för varje individ.


Styrkeområde Livsvetenskaper och teknik står som värd för de tvärvetenskapliga satsningarna inom Life Science-området.

Publicerad: to 22 feb 2018.