Rasmus Myrgren olympic bronze medalist 2012, Photo: Stefan Rahm/SSF

Sportteknologi

Sportteknologi på Chalmers är där idrottare, tränare och företag möter forskare, ingenjörer och studenter för att genomföra avancerad sportrelaterad forskning.

Sportrelaterad forskning leder inte bara till bättre prestanda för idrottare, såväl amatör som professionell - utan även till ökad säkerhet. Skador och säkerhet är två av de viktigaste aspekterna av forskningen på alla nivåer. En skadad muskel med otillräcklig återhämtning kan innebära en betydande ekonomisk och personlig förlust för en amatör med begränsade medel för sjukgymnastik. En OS-deltagare, å andra sidan, kan ha professionell sjukvårdspersonal till hands, men insatserna är höga om en allvarlig skada uppstår.

Samtidigt är sport en katalysator för utvecklingen av nya och förbättrade material, med tanke på det stora antal idrottare som är villiga att prova nya lösningar i sin strävan efter bättre resultat och den betydande kommersiella potentialen hos framgångsrika sportmaterial.

Sportsteknologi är ett tvärvetenskapligt initiativ, där Styrkeområde Material står som värd.

Publicerad: ti 23 apr 2019.