Anders Jansson och Charlotta Ekman, Minesto - Ett av många framgångsrikaföretag från Chalmers Entreprenörskola

Nyckeln till framgångsrikt entreprenörskap

Få universitet i världen har mastersprogram där studenterna sitter i förarsätet och skapar värde. Genom samarbete med filantroper och industri växlar vi nu upp verksamheten.

Chalmers Entreprenörsskola arbetar studenterna med verkliga projekt och innovativa idéer. Genom att integrera personlig utveckling med affärsutveckling blir de kreativa, handlingsinriktade individer - de blir sanna entreprenörer med fokus på värdeskapande. Att involvera entreprenörer i ett tidigt skede i innovationsprocessen är en kraftfull metod. De fungerar som katalysatorer för förändring och utvidgar gränserna för vad som kan göras. Detta möjliggör mer lovande idéer och uppfinningar som kommer till nytta i näringsliv och samhälle. Det är där Chalmers Entreprenörsskola har den starkaste meritlistan, mätt i antalet företag som startas och framgångsrika entreprenörskarriärer.

Utexaminerade från Chalmers entreprenörsskola hjälper organisationer, stora som små, att realisera potentialen i innovativa idéer som skapar värde, oavsett om det är ekonomiskt, kulturellt eller socialt.

Med snart 20 års erfarenhet av denna framgångsrika modell tar Chalmers nu nästa steg. Första steget var en kraftfull satsning på Chalmers Venture Creation AB, och nu vill vi öka Chalmers Entreprenörsskolas bredd, djup och räckvidd genom fler doktorander, fler studenter och mer forskning och större kapacitet för värdeskapande ihop med industri och samhälle. Kärnan i expansionen är våra entreprenörsdoktorander, som kommer föra forskningen kring entreprenörskap till nya nivåer och sprida kunskapen i samhället. Det är därför vi utvecklar världens första Graduate School of Entrepreneurship.

 

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss
Håkan Simonsen, Fundraising director, tel 031-772 85 55, hakan.simonsen@chalmers.se
Peter Lindwall, Development officer, tel 031-772 25 58, peter.lindwall@chalmers.se
Birgitta Rorsman, Development officer, tel 031-772 , birgitta.rorsman@chalmers.se​

Publicerad: ti 13 feb 2018.