Energi på Campus

Energi på campus

Omställningen till ett hållbart energisystem kräver nya, effektivare sätt att använda och producera energi. Chalmers utvecklar nu sina campus till en levande testarena för nya, smarta energilösningar i stadsmiljö.

Den grundläggande idén bakom Energi på campus är att använda befintliga och planerade byggnader och infrastruktur vid Campus Johanneberg som en öppen arena. Denna arena erbjuder studenter, forskare och externa partners möjlighet att samarbeta för utbyggnad av skalmodeller i en verklighetstrogen stadsmiljö. Externa partners i synnerhet får chansen att ta del av Chalmers vetenskapliga forskning tillsammans med Campus Johanneberg spännande innovationskultur. Styrkeområdet Energi står som värd för initiativet.

 

Här är några av de projekt som ingår i Energi på Campus:
 
Smart Building Complex
Hur kan ett byggnadsbestånd utvecklas för att uppfylla framtida energi- och klimatkrav, utan att det kostar skjortan? Omställningen till ett hållbart samhälle kräver att även befintliga byggnadsbestånd blir energieffektiva. För att undersöka hur det kan ske på ett smart och kostnadseffektivt sätt använder Chalmers ett av sina två campus som ett stort laboratorium.
 
 

ElectriCity
God luftkvalitet och låga bullernivåer blir allt viktigare när fler och fler människor behöver transportera sig inom de växande städerna.  Med den nya ElectriCity-busslinjen som forskningsarena undersöker chalmersforskare en mängd frågor kopplade till framtidens hållbara städer.
 

 

 

Solar Initiative

I dagens solceller går en stor del av solenergin till spillo. Men forskare på Chalmers har en idé som kraftigt kan förbättra effektiviteten. De har redan visat att principen funkar i labbet – nu ska forskningen flytta ut på campus för att fortsätta i verklighetens förhållanden.
 
 
 
 

Publicerad: ti 25 apr 2017.