Olika sätt att donera

Här nedan kan du läsa mer om olika sätt att ge. Har du frågor finner du kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Donera via Swish eller Bankgiro

​​Donera från Sveri​ge

  • Lämna bidrag via Bankgiro: 5823-7587 
  • Lämna bidrag via​ Swish: 1234 21 96 14

Betalningsmottagare: Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Glöm inte ange ditt namn, gärna kontaktuppgifter. Om du vill skänka pengarna till ett angivet ändamål (se här vilka som är aktuella) måste du ange det, om inget specifikt ändamål angivits går pengarna till studentprojekt och delas ut som stipendier vid en årlig utdelning.


Du kan också bidra mer regelbundet via autogiro. Läs villkoren och skriv ut och fyll i blanketten: autogiroblankett.pdf

Skicka blanketten till:

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Vera Sandbergs Allé 12

SE - 412 96 GÖTEBORG


Donera från utlandet

Önskat belopp betalas in på konto:

BIC/ IBAN

HANDSESS / SE48 6000 0000 0003 8999 5258


Donera akt​ieutdelning skattefritt

Ge direkt till Chalmers vänner så ökar din gåva i värde.

Om du som privatperson äger börsnoterade aktier, kan du välja att donera aktieutdelningen skattefritt till Chalmers vänner, som en del av Chalmers stiftelse är fonden befriad från skatt.

Ett exempel: Av en aktieutdelning på 1000 kronor får du normalt behålla 700 kronor, eftersom du betalar 30 procent i skatt. Om du tänkt investera de 700 kronorna i Chalmers vänner kan du istället välja att skänka din aktieutdelning direkt. Då betalar varken du eller Chalmers vänner någon skatt och gåvans värde ökar till 1000 kronor.

Det är enkelt att donera din aktieutdelning till Chalmers. Här nedan berättar vi kortfattat hur du gör. Alla nödvändiga dokument som behöver fyllas i laddar du enkelt ner med hjälp av länkarna längre ner på sidan. 

1. Öppna ett värdepapperskonto (vp-konto) i eget namn hos din bank eller din fondmäklare med Chalmers vänner som rättighetshavare (mottagare). Det är kostnadsfritt att öppna ett vp-konto. På kontot lägger du de aktier i noterade bolag vars utdelning du vill skänka till Chalmers vänner. Har du dina aktier i en värdepappersdepå kontaktar du din bank eller fondmäklare för att få veta vilka rutiner som gäller.

2. Upprätta ett gåvobrev som bevis på att transaktionen ska äga rum. Gåvobrevet lämnar du till din bank eller fondmäklare. En kopia skickas till Chalmers vänner, Chalmers tekniska högskola, Kommunikation och marknad, 412 96 Göteborg.

3. Gör en anteckning under ”Övriga upplysningar” i din inkomstdeklaration till Skatteverket att du donerat din aktieutdelning. Något avdrag ska du inte göra.

Blanketter för nedladdning

rattighetshavare_vp_blankett.pdf

gavobrev (2).pdf


Donera via testamente

Att skriva testamente är ett sätt att lämna ett viktigt och personligt avtryck. Genom att testamentera till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola kommer ditt bidrag att ge nytta och glädje för studenter och unga forskare i framtiden. Testamentets donation nyttiggörs via Chalmers vänners verksamhet, om du inte har några andra önskemål. Vill du rikta en gåva till något särskilt område eller har du andra frågor om donationer, tveka inte att kontakta oss:

Håkan Simonsen, Fundraising director, tel 031-772 85 55

Birgitta RorsmanDevelopment officer, tel 031-772 27 33

Sidansvarig Publicerad: må 13 jun 2022.