Sune Sandqvists minnesfond belönar examensarbete

Hossein Tahershamsi har tilldelats ett stipendium om 30 000 kronor ur Sune Sandqvists minnesfond för sitt examensarbete “Finite Element Model Evaluation using Factoral Design”. Han mottog stipendiet under en ceremoni 26 januari, där han också fick chansen att berätta mer om sitt arbete för minnesfondens kommitté och 2018 års blivande mastersstudenter.
Hossein Tahershamsi tog sin masterexamen 2017 på institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för konstruktionsteknik. Hans examensarbete handlar om Kloridinträngning i utsatta betongkonstruktioner. 

Chalmersalumnen Sune Sandqvist (V71) verkade i sitt yrkesliv för betongbyggandets utveckling. När Sune gick bort år 2011 bildades en minnesfond av vänner och familj för att hedra hans minne och för att stötta kommande generationer inom branschen. Fonden delar ut stipendier som riktar sig mot examensarbeten inom konstruktionsteknik (Betongbyggnad) och byggnadsteknologi. 

Under fredagens ceremoni fick Hossein motta ett diplom utöver de 30 000 kr han fått för sitt arbete. På plats vid stipendieutdelningen fanns bland annat delar av Sunes familj och hans vän Stig Öberg (V74) som disputerade på Chalmers 1990. Stig berättade mer om minnesfonden och att de hoppas att stipendieutdelningarna till Sunes ära i förlängningen ska uppmuntra till ett mer kvalitativt byggande med betong och i synnerhet stimulera utvecklingen av betongens klimategenskaper i energibesparande riktning.

De studenter som nomineras till stipendiet är de som jobbar vidare i Sunes anda. Han menade att gamla sanningar är till för att omprövas, att man ska arbeta utmaningsdrivet och för ständig utveckling. – Sune ville inte bara utföra sitt jobb bra, utan ”så bra det bara någonsin går”, berättade Stig Öberg. Denna inställning är något initiativtagarna till fonden hoppas kan inspirera dagens studenter. 

Årets stipendiat har valts ut av en referensgrupp där dottern Eva Sandqvist, även hon chalmerist (V00), representerat familjen. I samråd med institutionen valdes Hossein ut. Hans presentation blev ett gott exempel på ett väl genomfört examensarbete för de blivande mastersstudenterna i publiken.

Stig berömde Hosseins arbete, som han menar var av spetskvalité och poängterade särskilt den noggranna teoretiska förankringen. Han avslutade sitt anförande med att läsa upp stipendiekommitténs motivering:
”Kloridinträngning i utsatta betongkonstruktioner är en process som på sikt kan försämra konstruktionens bärförmåga. Stipendiaten har med en teoretisk modell visat på hur vissa av betongens delmaterial inverkar på betongens förmåga att fördröja kloridjonernas inträngning”.

Sune Sandqvist grundade sitt företag Spännbalkkonsult SBK AB som direkt följd av sitt examensarbete. För årets Sune Sandqvist-stipendiat, Hossein Tahershamsi, väntar ytterligare en tid på Chalmers – nu som doktorand. 

Text och bild: Julia Jansson

Sidansvarig Publicerad: to 30 jan 2020.