Entreprenöriella forskningsmiljöer på Chalmers

​Den 27 november bjöd Chalmers in till seminarium på IVA i Stockholm. Under kvällen presenterades ett antal spännande forskningssatsningar inom entreprenörskap och venture creation, medicinsk teknik, smart industri och sportteknologi. Publiken bestod av representanter från både näringsliv, stiftelser och alumner från Stockholmsområdet.
 

Rektor Stefan Bengtsson inledde seminariet med att påtala att Chalmers forskning håller stor bredd och att entreprenörsandan sjuder i alla led. Den unika modellen med institutionsöverskridande styrkeområden skapar naturliga mötesplatser mellan forskare och det omgivande samhället, inte minst med näringslivet. Detta skapar goda förutsättningar för forskningen att komma till allmänhetens nytta, vilket forskarnas presentationer tydligt visade prov på.

 
Linnea Lindau, VD på Chalmers Ventures tog över ordet och poängterade Chalmers starka ställning inom entreprenörskap och venture creation – Vi var tidiga upp på entreprenörskartan för att vara ett svenskt universitet, vi har jobbat med dessa frågor i över 15 år. Stiftelseuniversitetet Chalmers har satsat uppåt en halv miljard kronor på Ventures-verksamheten. Dagens moderator, Håkan Simonsen, Chalmers Fundraising Director påpekade även att Chalmers Ventures är rankade som nummer 7 i världen på venture creation i universitetsmiljö.
 
Aleksandar Matic, Professor och styrkeområdesledare för material berättade mer om Chalmers satsning på sportteknologi. Exempel på forskningsprojekt är smarta skidstavar som kan mäta effekten under stakning, diagnostisering av muskelbristningar hos idrottare med hjälp av mikrovågor samt nya biobaserade material för idrottsprodukter, exempelvis optimistjolle gjord i en cellulosakomposit. Projekten sker i nära samarbete med både näringsliv och idrottsutövare.
 
– Sportens värld fungerar som en utmärkt testbädd för ny forskning, idrottare är generellt snabba med att ta till sig nya material och teknikinnovationer. Via idrotten kan ny forskning snabbt nå marknaden, berättar Aleksandar.
Satsningen på Sportteknologi ger också möjligheter att visa upp forskning för nya målgrupper, inte minst för en yngre generation. – Genom att vi synliggör sportforskningen på arenor som exempelvis Gothenburg Horse Show och seglarskolor skapar vi en nyfikenhet för fysik och teknik hos ungdomar, menar Aleksandar Matic.
 
Åsa Fasth Berglund, docent i produktionssystem inledde sitt anförande med att berätta att Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur satsar 21 miljoner kronor på Chalmers labb för smart industri. Stena Industry Innovation Laboratory (SII-Lab), ska bidra till att öka svensk industris digitalisering och konkurrenskraft. SII-Lab, som Åsa ansvarar för, kommer inte bara bedriva avancerad forskning, utan även fungera som ett skyltfönster mot omvärlden.
 
– Vi vill visa upp glimtar från framtidens digitaliserade arbetsplats för den breda allmänheten. Här ska bolag kunna hyra in sig och använda labbet, studenter ska kunna komma och lära sig mer om smart industri och yrkesverksamma kan fortbilda sig här, berättar Åsa.
 
Ett ämne som intresserade många i publiken var frågan om AI och samarbetande robotar. På frågan om vi ens kommer ha kvar industrijobb i Sverige i framtiden, svarade Åsa att hon inte tror robotarna kommer ta alla våra jobb, utan ge oss roligare jobb, som vi kan behålla i vårt land.
 
Mikael Persson, professor och avdelningschef för signalbehandling och medicinsk teknik, tog sedan över och började med att berätta om Chalmers långa historia inom medicinteknik. Den kanske mest kända innovationen från Chalmers-systemet är den benförankrade hörapparaten där forskningen påbörjades redan under 1970-talet, och som lett till att Västsverige än idag är ett starkt nav för företag och forskning inom området.
– Chalmers forskning inom medicinteknik är starkt behovsstyrd, det vill säga att teknikerna fokuseras runt de utmaningar som vården identifierat. Vi utvecklar inte ny teknik för teknikens skull utan för att tillgodose vårdens önskemål och patienternas behov, säger Mikael Persson.
 
Under efterföljande mingel knöts många nya kontakter och Chalmers ambition att synas mer i huvudstaden uppskattades.
 
Text: Julia Jansson

Publicerad: ti 06 feb 2018.