Matematikern som vill minska smärtan i vården

 Torbjörn Lundh är matematikprofessorn som utifrån frågan eller problemet vill använda formlernas styrka för att lösa det. 

I sommar åker han och familjen till Stanford och Kalifornien på ett års sabbatical. 
– Att titta på medicinska problem med en matematikers ögon, det finns så mycket man kan göra där. Jag tror att grogrunden där är särskilt bra på Stanford, säger han.

 

Just nu letas det boende i Silicon Valley, dalen i Kalifornien där Stanford och Palo Alto utgör en av knutpunkterna, berättar biträdande matematikprofessor Torbjörn Lundh när han öppnar dörren, den mest utsmyckade i hela korridoren, till sitt rum.

Dörren ger en bild av hans bakgrund och akademiska meriter.

De värmländska rötterna i form av urklipp från Arvika Nyheter blandas med utskrifter från svenska nationalkommittén för matematik, affischer från ECMTB European Conference on Mathematics and Theoretical Biology, andra konferenser, olika diplom och utmärkelser.

Torbjörn Lundh disputerade i ren matematik vid Uppsala universitet, har gjort post docs i Cambridge och Stony Brook University på Long Island utanför New York och har en mängd uppdrag på Chalmers, bland annat inom styrkeområdet livsvetenskaper.

Produkter inom MedTech

I sin forskning vill han utgå från själva frågan, behovet, problemet. ”Det viktigaste är att hitta den rätta frågan”, citerar han förebilden och matematikprofessorn John Milnor vid Stony Brook University. 
– Du står inte med en skruvmejsel i handen och undrar; vad kan jag använda den här till. Du har ett problem i centrum och så försöker du leta efter ett verktyg, säger Torbjörn Lundh.

Han har tillsammans med kärlkirurgen Erney Mattsson, som nu arbetar i Trondheim, och Textilhögskolan i Borås utvecklat flera olika produkter inom medicinsk teknik, MedTech. Bandaget som används i samband med operation av åderbråck är baserat på professorn Torbjörn Lundhs matematiska formler.

Ur en skrivbordslåda tar Torbjörn Lundh fram ett bandage, elastiskt och med blå ränder. Det började med att kärlkirurgen Erney Mattsson hörde av sig med just en fråga kring ett problem. Han ville ha ett tryckförband som kunde säkerställa ett jämnt och exakt tryck när bandaget skulle lindas efter till exempel åderbråcksoperationer.

En viktig del av läkningsprocessen är just att trycket blir jämnt och rätt. Men en sådan hjälp eller bandage fanns inte på marknaden, vårdpersonalen fick linda åderbråcksopererade ben på känn och visste inte hur hårt tryck det var på såret.
– Det är ju som att inte veta hur mycket medicin man ger en patient, säger Torbjörn Lundh.
Bandaget som nu är både CE-märkt och patenterat är baserat på Torbjörn Lundhs matematiska formler där hänsyn har tagits till bland annat bandagets överlapp och benens olika krökningar samt textilens elastiska egenskaper.
Han hoppas att det snart kan komma ut i vården och underlätta vårdpersonalens arbete men framför allt minska patientens obehag och tiden för sårets läkning.

Möter forskare, studenter och kirurger

Vid Stanford finns ett intresse för Torbjörn Lundhs forskning att med hjälp av matematiken hitta lösningar på medicinska problem.
Efter ett besök i november 2014 på det innovationstäta universitetet diskuterade Stanfordforskaren Chris Cheng vid The VIBE Lab (Vascular Intervention Biomechanics & Engineering Laboratory) med Chalmersprofessorn om han ville göra en Sabbatical där.
Efter ok från Chalmers prefekt och avdelningschef och efter ett stipendium från Pro Suecia Foundation blev det möjligt.
Familjen följer med, fru och två barn i tonåren.
Stipendiet var en nödvändighet för att få komma in i USA och tillbringa ett år vid Stanford.
– Det blev tydligt i samband med visum-processen, du måste visa att du kan försörja dig och din familj, säger Torbjörn Lundh.
En tredjedel av tiden kommer att tillbringas på just VIBE och det kardiovaskulära laboratoriet där forskning sker kring hur olika MedTech–produkter i blodkärl påverkas över tid. Sådan forskning har Torbjörn Lundh erfarenhet av sedan tidigare, bland annat vid bypass-operationer.
Han hoppas att det blir flera artiklar skrivna tillsammans med gruppen.
En tredjedel ska han tillbringa i en utbildning inom biodesign där hälsoekonomi är en av kurserna.
– Då handlar det inte bara om kronor och ören inom vården, det handlar om mjukare värden och dess effekter. Hur kan effekten av vården förbättras? Om till exempel den vårdade kan återgå i sitt normala arbete en vecka snabbare, vad innebär det för vinst för samhället totalt sett både i minskat lidande och reda pengar?

Delta i ronder

Tanken är att han där ska fånga upp hur morgondagens MedTech-innovatörer utbildas.
– För den uppgiften är nog Stanford det bästa stället man kan tänka sig, säger han.
Den återstående tredjedelen handlar om att helt byta miljö. Från labb och universitetskorridorer till sjukhus, patienter och operationer.
– Jag ska vara med när kirurger går ronder vid sjukhuset i Stanford och vara med i deras arbete, säger han.
Han hoppas att detta ska leda till ett samarbete med läkare och utvecklandet av en ny produkt inom MedTech.
Just för att han gärna vill att hans forskning används för att lösa ett verkligt behov.
– Tänk att kunna hjälpa någon, så att den människan får mindre ont, säger han. 

Några av Torbjörn Lundhs olika uppdrag:

Biträdande professor, Matematiska vetenskaperDen dekorerade dörren in till Torbjörn Lundhs arbetsrum ger en bild av hans bakgrund och akademiska meriter. 

Inspektor för Chalmers studentkår

Vice ordförande för fakultetsrådet

Ledamot i styrelsen för Chalmers stiftelse

Suppleant i styrelsen för Folkuniversitetet, Region Väst

Vice ordförande för Göteborgs Centrum för Systembiologi

Profilledare för matematisk biologi i styrkeområdet livsvetenskaper

Vice ordförande i The European Society for Mathematical and Theoretical Biology

Spelar trombon i matematikkvartetten da Möbius Band på Chalmers


Text och foto: Ellen Andersson

Sidansvarig Publicerad: ti 29 sep 2020.