Mästarlärare
Mästarlärare är ett koncept som används inom Chalmers lärarutbildning​.​​​

Stiftelse möjliggör mästarlärare

Chalmers ger sina studenter och alumner möjlighet till både ingenjörs- och ämneslärarexamen genom masterprogrammet ”Lärande och ledarskap”. Inom ramen för utbildningen används befintliga g​ymnasielärare som så kallade mästarlärare. Det ger inte bara studenterna en tydligare koppling till skolans värld, utan fungerar även som ett sätt att kompetensutveckla lärarna själva. Mästarlärarna drevs först som ett projekt, men när det tog slut önskade både Chalmers och studenterna en fortsättning, något som nu förverkligats genom bidrag från Mary von Sydows stiftelse. 
Ingenjörer och lärare är viktiga yrkesgrupper för Sveriges framtid. Att utbilda skickliga ingenjörer är ett av Chalmers viktigaste mål och för att lyckas krävs motiverade ungdomar som har med sig goda grundkunskaper från gymnasiet, och där spelar landets lärare en nyckelroll. Sverige har dessvärre en brist på lärare, i synnerhet inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

Chalmers bidrar till att försöka lösa lärarbristen bland annat genom masterprogrammet Lärande och ledarskap. Utbildningen gör att studenterna får en dubbel examen, både som ingenjörer och ämneslärare. Ambitionen är att utbilda 30 lärare varje år, något som kan göra stor skillnad, inte minst i ämnet kemi där antalet antagna lärarstudenter vissa år går att räkna på handens fem fingrar. 

 Mästarlärarna är en av de innovationer som varit mest lyckad i Chalmers satsning på lärarutbildning. Benämningen mästarlärare har valts både för att dessa personer är skickliga, ja, rentav mästerliga gymnasielärare, men också för att de antar mästarrollen genom att utbilda lärlingar i form av Chalmersstudenter, säger Samuel Bengmark, biträdande professor och masterprogramansvarig för Lärande och ledarskap på Chalmers.​


Inför 2018 såg det mörkt ut för vidare finansiering av mästarlärarna, då projektet skulle avslutas. Tack vare bidrag från alumnen Rune Andersson (V68) och Mary von Sydows stiftelse har finansieringen av mästarlärarna säkrats under kommande tre år. 

Vi tycker att utbildning i alla dess former och på alla nivåer är bland det viktigaste uppgifterna som finns i samhället. Kan vi från Mary von Sydows stiftelse bidra genom att stötta Chalmers Mästarlärarprojekt under de kommande åren, är det med glädje och stolthet vi gör det, säger Oscar von Sydow, ordförande för stiftelsen.

Mästarläraren arbetar 40 % på Chalmers och resterande tid på sin ordinarie gymnasieskola, under två år. Varje år slutar en mästarlärare samtidigt som en ny engageras efter en noggrann urvalsprocess. 

Mästarlärarna tillför insikter och aktuella, verklighetsförankrade erfarenheter som ingen av oss andra på Chalmers kan tillföra vår utbildning, berättar Samuel Bengmark.

Mästarlärarskapet innebär också att lärarna själva får möjlighet till meritering, något som många lärare idag efterfrågar. Samuel Bengmark är nöjd med satsningens utfall och vill gärna att mästarlärarprojektet ska inspirera andra tekniska högskolor att följa Chalmers exempel på kombinationsutbildningskoncept.

Text: Julia Jansson

Sidansvarig Publicerad: må 26 mar 2018.