Sune Sandqvist

Sune Sandqvist

Sune Sandqvist (V71) var chalmersutbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad. Han föddes 1943 i den lilla byn Rosvik i Norrbotten. Tidigt visade han beg​åvning för att lösa olika tekniska problem på familjens lantbruk. "Otaliga maskinella hjälpmedel såg dagens ljus", som det heter i en fin minnesteckning som familjen och vännerna skrivit. Sune började sin karriär med ett examensarbete om läckande betongsprickor i parkeringsdäck. Efter studietiden utvecklade han den innovativa tekniska lösningen, sprickfria betongbjälklag och Spännbalksystemet tog form. Sune arbetade under mycket lång tid inom bolaget Spännbalkkonsult SBK AB i Västra Frölunda.  ​ 

I augusti 2011 avled​ Sune Sandqvist och för att hedra hans minne skapades en fond av familj, vänner och arbetskamrater för att uppmärksamma hans gärning för kommande generationer och om möjligt också inspirera andra att följa i hans fotspår. Fonden är tänkt att dela ut stipendier under 20 år.


Sidansvarig Publicerad: fr 20 mar 2020.