Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Källa: Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har genom åren gjort stor skillnad för Chalmers och stöttat högskolan inom ett flertal områden. Stiftelsen bildades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Sten A Olsso​n hade då, under mer än ett halvt sekel, varit verksam i Göteborg och Västsverige med att lägga grunden till det som i dag är Stena sfären, en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling (forskningsdelen) samt samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (kulturdelen).

Sidansvarig Publicerad: må 14 maj 2018.