Göteborgsstiftelse möjliggör internationellt studentsamarbete​

Chalmers har fått bidrag från Herbert och Karin Jacobssons stiftelse till ett internationellt studentprojekt som drivs i samverkan med Pennsylvania State University (PSU).
I projektform samarbetar maskinteknikstudenter från Chalmers och PSU kring olika uppdrag från industrin. Allt för att låta dem testa på ett arbetssätt som efterliknar verkligheten i globala teknikföretag.
 
– Herbert och Karin Jacobssons stiftelse är stolta över att bidra till Chalmers för att stötta detta samarbete med PSU, säger Chalmersalumnen och styrelseledamoten August von Sydow. Han ser ett treårigt åtagande som ett bra sätt för stiftelsen att säkerställa kontinuitet och ser fram emot att följa resultatet som projektet ger. Den här sortens satsningar ligger dessutom väl i linje med styrelsens intresse för långsiktiga åtaganden, berättar han.
 
– Dagens ingenjörskap förutsätter en förmåga att arbeta i en mångfacetterad och global kontext. Detta samarbete förbereder studenterna på just det. Finansieringen från stiftelsen möjliggör utökat samarbete och att fler studenter kan besöka PSU, säger Mikael Enelund, professor och programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.
 
Samarbetet med PSU lanserades i januari 2015, och det är mycket glädjande för Chalmers studenter att det nu fortsätter och dessutom utökas från två till fem projektgrupper.
 
Text: Julia Jansson
​Bildtext: August von Sydow, Herbert och Karin Jacobssons stiftelse

Sidansvarig Publicerad: ti 06 feb 2018.