Energistipendiet Energiförbättring Väst ABEnergiförbättring Väst AB utlyser ett stipendium i samarbete med Chalmers tekniska högskola. Stipendiet uppgår till 20.000 kronor och kommer att fördelas på en eller två teknologer från Väg- och Vattenbyggnadsprogrammets tredje eller fjärde årskurs eller Mastersstuderande med inriktning mot energi- och miljötänkande, gärna inom solenergi.

Energiförbättring Väst AB är en totalentreprenör inom energieffektivisering och har över 20 års erfarenhet inom värme, energi och VVS. Läs mer om företaget på deras hemsida www.efvab.se.

Stipendiets inriktning

Teknologen skall ha ett brinnande intresse för energi och installationstekniska frågor inom byggnader och vilja verka för ett energisnålt byggande med en hög grad av komfort för de boende/verkande i byggnaden. Teknologen skall också förstå att för att uppnå ovanstående krävs ett systemtänkande eftersom alla delar i en byggnad på ett eller annat sätt är beroende av varandra. Stipendiet skall gärna användas till ytterligare förkovring inom teknologens studieämnen. Intresse för att utnyttja solenergi är meriterande.

Stipendiets bakgrund

Energiförbättring Väst AB:s grundare och nuvarande ägare, chalmeristen och civilingenjören Johan Ahlgren (V83), vill på detta sätt tacka Chalmers för allt positivt som han fått uppleva i alla bemärkelser under sin skoltid mellan 1976 och 1981: - ”Chalmers har skapat en ytterst viktig plattform i mitt liv.”

Läs mer om hur man ansöker till Energistipendiet Energiförbättring Väst AB>​>​​​

Text: Studentportalen

Publicerad: to 08 feb 2018.